Almanya da Net Asgari Ücretler Nedir? 2021 Yılı Takvimi

almanyada asgari ücret ne kadar oldu? almanyada yaşasam ne kadar maaş alırdım? almanya maaş miktarları nasıl?

Asgari ücret hususu ile ilgili Almanya ülkemizle kıyaslanıyor. Bu yazımızda minimum ücret konusuna değinerek Almanya’daki minimum ücret ile ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz.

Yazımızı sonuna kadar okursanız, Almanya’daki minimum ücret, Almanya’daki ortalama ücretler, minimum ücretin evvelki yıllara göre evrimi ile ilgili daha çok bilgi edineceksiniz. almanya da net asgari ücretler

Almanya da Net Asgari Ücretler Nedir 2021 Yılı Takvimi
Almanya da Net Asgari Ücretler Nedir 2021 Yılı Takvimi

İlgili makale: İsveç minimum ücreti

Almanya, özellikle son yıllarda ülkemizden gelen göçmen sayısı ile tanınmaktadır. İşgücü göçü tarafından Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden bir tanesidir. Bu nedenle hem ülkesindeki kendi vatandaşlarına üstelik göçmenlere iyi yaşam olanakları sunabilmektedir. almanya da net asgari ücretler

Almanya’daki tüm bu ilerlemeler, ülkedeki çalışma koşullarını ve Alman minimum ücreti sorusunu meraklandırdı. Almanya’dahi minimum ücret ne kadar?

Almanya’dahi minimum ücret ne kadar?
Almanya’dahi sahip olunan hükümet ve minimum ücret komisyonu geçen aylarda bir uyuşma aslında bir araya geldi. Anlaşma 1 Ocak Ayı Ayı Ayı 2021’de yürürlüğe input. Anlaşmaya göre Almanya, 1 Temmuz 2022’de minimum saat ücretini 9,35 Euro’dan 10,45 Euro’ya çıkaracak. Bu artım aşamalı olarak çalışanlara dahi yansıyacak.

Federal Hükümet Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil yaptığı bildirimde, Ocak Ayı Ayı Ayı 2021’de 9,50 avrodan 9,60 avroya aşamalı artışın 6 ayda gerçekleşeceğini, ardından 9,82 avronun 1 Ocak Ayı Ayı Ayı 2022’ye ve en son 1 Ocak Ayı Ayı Ayı’a kadar devam edeceğini ifade etti. Temmuz 2022. 10,45 euro hedefine ulaşacağını ifade etti. almanya da net asgari ücretler

Son birkaç seneye bakacak olursak, Almanya’dahi minimum saatlik ücretteki son artım 2015 yılında gerçekleşti. O dönemde tespit edilen minimum ücret 8,50 avrodan 9,35 avroya yükseltildi. Almanya bu eyalette minimum ücretin üzerindeyken diğer Avrupa ülkelerinde durum nedir? Bu konuyu dahi yazımızın ilerleyen bölümlerinde ele alacağız. almanya da net asgari ücretler

Almanya’dahi son yıllarda minimum ücret ne kadardı?
Almanya’dahi son yıllarda minimum ücret
Almanya’dahi son yıllarda minimum ücret

Almanya, minimum ücretli bir işçinin yaşam kalitesi tarafından rahat bulunduğu tanınmış bir ülkedir. Bu durum bu nedenle dünyanın ayrıntılı ülkelerinde bilinmektedir. İşsizliğin en düşük bulunduğu bu ülkede minimum ücret sıksık artıyor. Artış oranında öneme alınan kıymet, para biriminin satın alma gücüdür. Bu yönden bakıldığında son 6 yılda Almanya’dahi aşağıdaki minimum ücretler ortaya çıkmıştır.

Yıla göre dağılım Yerel para biriminde (euro) minimum ücretteki değişim Dolar cinsinden minimum ücretteki değişim
2.021 € 1.614.0 $ 1.980.5
2020 € 1.584.0 $ 1.779,5
2019 $ 1,743.0
2019 1.557.0 € 1.782.8 $
2018 $ 1,769.1
2018 € 1.498,0 $ 1.796,6
2017 $ 1,692,3
2017 € 1.498.0 $ 1.579,0
2016 $ 1,593,9
2016 € 1.440.0 $ 1.567.7
2015 $ 1.597.7
2015 € 1.440.0 $ 1.748.3

Almanya Asgari ücrette yıllar sonra değişim
Almanya’dahi çalışma saatleri ne kadar?
Almanya’dahi çalışma saatleri
Almanya’dahi çalışma saatleri

Alman minimum ücreti problemi kadar işçilerin çalışma saatleri de enteresan. Ülkede işçilerin sahip olunan çalışmaları ve hakları hassaslıkla takip edilmektedir. Ülkemizde 45 saat olan haftalık çalışma vakti Almanya’dahi 38-40 saat ile sınırlıdır. Bu sürenin aşılması durumunda çalışanlara çok mesai ücreti ödenir. almanya da net asgari ücretler

Almanya’dahi minimum ücret 2019
Almanya’dahi 2019’dahi minimum ücret saat başına 9,19 € idi. Asgari ücret %4’lük (0,35 €) bir artışla 9,19 €’ya ulaştı. Haftada 40 saat çalışan bir çalışan hedefiyle bu, vergi kesintisi öncesi 1.593 Euro’luk bir maaşı temsil etmektedir. almanya da net asgari ücretler

Alman minimum ücreti, 1 Ocak Ayı Ayı 2020’den sonra, saatlik ücret 9,35 € olarak belirlenmişse, yineleme artırıldı. Fakat bu artım bazı gruplar hedefiyle yeterli görülmedi. Bu kümelera göre minimum ücretin saatlik 12 € olması gerekirdi.

Almanya’dahi minimum ücret, gezgin çalışanlar, stajyerler, yarı zamanlı çalışanlar ve denetimli serbest çalışanlar girmek üzere hemen hemen tüm çalışanlar hedefiyle aynıdır.

Almanya’dahi minimum ücretler, geçici işçiler ve geçici işçiler arasında değişiklik göstermektedir. Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında dahi ücret değişiklikları vardır. Nisan 2018’de Batı Almanya’dahi minimum saatlik ücret Doğu Almanya’dahi 9,47 avrodan 9,27 avroya düştü. almanya da net asgari ücretler

Almanya’dahi ortalama aylık ne kadar?
Almanya, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, çalışma koşulları ve ortalama aylık tarafından daha iyi gözüküyor. 2017 OECD verilerine göre Almanya’dahi yaşam sürdüren 15-64 yaş arası yetişkinlerin 3/4’ü ücretli bir işte çalışıyor. Bu oran OECD çalıştırma rakamlarının epey üzerindedir. Almanya’dahi işsizlik seviyesi %3.4. almanya da net asgari ücretler

Federal İstatistik Dairesi’ne göre, 2017 yılında erkek çalışanların ortalama maaşı 3.964 Euro iken, bayan çalışanların ortalama maaşı 3.330 Euro idi. almanya da net asgari ücretler

TradingEconomics tarafından 2018 yılında yayınlanan verilere göre, 2018 yılında Almanya’dahi ortalama aylık 3.899 € idi.

Almanya’dahi aylık artışı ne kadar?
2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, TradingEconomics verilerine göre Almanya’daki ücret artışı bir evvelki seneye göre %1,5 oldu.

Türkiye ile Almanya arasındaki minimum ücret farkı ne kadar?
Birçoğu ülkemizdeki ve Almanya’daki minimum ücret ve satın alma gücünü karşılaştırır. Bu karşılaştırmalar, farklı para birimleri sebebiyle net bir şekilde hesaplanamaz. Genel olarak minimum ücretli bekar bir vatandaşın Almanya sınırları içinde birincil ihtiyaçlarını 1000 euro ile karşıladığı hesaplanıyor. almanya da net asgari ücretler

Bu oran ev nüfusu arttıkça artacaktır. Almanya, minimum ücrete ilave olarak, çocuklu ülkelere 500 Euro’luk aile yardımı dahi ödüyor. Bu numerik kıymeti öneme alırsak, alınan minimum ücretin Alman şartlarında pek iyi oturduğunu görüyoruz. almanya da net asgari ücretler

Türkiye’de 2021 minimum ücret sabitleme komisyonu Ocak Ayı Ayı ayından itibaren milyonlarda beklenen artışı açıkladı.

Aile ve Sosyal İşler Bakanı Zehra Zümrüt, toplantı neticesinde yaptığı bildirimde, 2021 yılında uygulanacak minimum ücretin ferdi amele hedefiyle 3.577 lira, kesintisiz minimum ücretin 3.577 lira ve 50 kuruş net olacağını açıkladı. minimum ücret 2.825 lira 90 kuruş olacak. Bu 2021’de minimum ücreti %21,56 artıracak. Hem de başı bağlı ve üç çocuklu bir çalışana 3 bin 13 lira ve 72 kuruş minimum ücret veriliyor.

Almanya’da son zam kararı 2015 yılında alındı. Bu artışla birlikte asgari ücret 8,5 avrodan 9,35 avroya çıktı. Daha önce de belirtildiği gibi, federal hükümet ve asgari ücret komisyonu bu yıl asgari ücreti artırmayı kabul etti. Anlaşmanın ardından Almanya’da asgari ücret 2022 yılına kadar aşamalı olarak 10,45 avroya yükseltilecek.

Ocak Ayı Ayı 2021 yürürlüğe input, Almanya’da asgari saatlik ücret Ocak Ayı Ayı ayından itibaren 9,5 euro. Bu tarihten 6 ay sonra 9,60 euro ve veriler 1 Ocak Ayı Ayı 2022’yi gösteriyorsa 10,45 euro. Bu rakamlarla Almanya istatistiksel olarak asgari ücreti %11 oranında artırdı.

Avrupa’da asgari ücret ne olacak?
Avrupa asgari ücreti
Avrupa asgari ücret tüzüğü

Avrupa İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre 2020 yılında toplanan verilere göre Avrupa’nın en yüksek asgari ücrete sahip ülkesi Lüksemburg. Bu ülkedeki kesintisiz asgari ücret 2.142 euro. İrlanda, 1,706 euro kesintisiz asgari ücretle ikinci sırada yer almakta. Almanya’da asgari ücret, Avrupa’daki bazı rakiplerinin gerisinde artan 1.584 Euro’dur.

2020 yılında bulgular rakamlara göre Türkiye’de asgari ücret 2.943 TL oldu. Ülkemizde bulgular asgari ücret 2021 yılında kesintisiz 3.577 lira 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş oldu.

Avrupa karşılaştırmasında, Arnavutluk kesintisiz 213 avroyla en düşük asgari ücrete sahip. Onu Bulgaristan (312 euro), Karadağ (331 euro) ve Sırbistan izliyor.

Avrupa’da asgari ücret
Avrupa’da asgari ücret (euro)

Yukarıdaki tabloda gösterilen tarihler 12 Kasım 2020 tarihine dayanmaktadır. Aralık 2020 tarihi öneme alındığında TL’nin euro kuru karşısında kıymet kaybetmesi namacıylaiyle asgari ücretin 245 oranına ulaştığı tespit edilmiştir. euro.

Almanya’da asgari ücretle nasıl yaşıyorsunuz?
Almanya’da 2021’de asgari ücret olan 1.584 euro ile Almanya’da yaşam nasıl olacak bakalım. Bu soruyu yanıtlamak hedefiyle ilk olarak Almanya’da hayatanın maliyetini bilmemiz gerekiyor.

Bu ülkede yaşam devam etmek hedefiyle maaş asgari ortalama 720 Euro’ya ihtiyacınız var. Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırırsak Almanya’nın daha uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık yemek, fatura, konaklama, giyecek ve eğlence masrafları diğer AB ülkelerindekiyle aynıdır. Almanya örneğinde, yaşam maliyetinin çoğuna namacıyla olan ilk sorun daire kiralarıdır. Yaşamak hedefiyle en pahalı şehirler Münih ve Stuttgart’tır. Ortalama olarak, Stuttgart’ta bir kişi hedefiyle bir dairenin fiyatı hedefiyle asgari 800 Euro’yu feda etmeniz gerekiyor. Berlin’de bu rakam 700 avroya düşerken, Bremen’e taşındığımızda 500 euro olacak. Doğu Almanya’daki şehirler konum tarafından daha uygun görünüyor.

net asgari ücret
2020 tarihi
almanya nın
göre asgari ücret
alım gücü
aylık net
almanya daki
farklı vergi
almanya asgari ücreti
aylık asgari ücretle
avrupa ülkelerinde
ülkedeki asgari ücretler
avrupa birliği
asgari ücret ne kadar
asgari ücretleri
asgari ücretin 2021 yılının
göre değişim
asgari ücrete
asgari ücret ile çalışan
vergi sınıfı

EK İŞLER VE YURT DIŞI İLE İLGİLİ İLANLAR İÇİN MUTLAKA UĞRAYIN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu