Depremzedelere40 Bin Hibe Desteği Yürürlüğe Girdi! İşte ayrıntılar

Depremzedelere40 Bin Hibe Desteği Yürürlüğe Girdi! İşte ayrıntılar
Devlet tarafından 6 Şubat depremzedelerine gelir ve kredi puanı gözetilmeksizin kredi verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, 6 Şubat depremlerinde orta ve üzeri hasarlı yapıları tespit edilen gerçek ve tüzel kişi maliklere önemli bir destek sağlanacak.

Bu destekler arasında gelir ve kredi puanı durumu gözetilmeksizin kredi verilmesi yer alıyor. Başvurular, yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından belirlenecek bilgi ve belgelere dayalı olarak e-Devlet üzerinden veya il müdürlüklerine doğrudan yapılabilecek.

Başvurusu kabul edilen hak sahipleriyle kredi sözleşmesi ve ödeme planı imzalanacak. Kredi geri ödemeleri Bakanlık tarafından takip edilecek ve gerektiğinde tahsil edilecektir.

Bir Hak Sahibine Sadece Bir Konut ve Bir İşyeri İçin Hibe!

Depremlerde orta ve üzeri hasarlı yapıları tespit edilen hak sahiplerine sadece bir konut ve bir işyeri için hibe verilebilecek. Hibe yardımları nakdi olarak konutlar için 750 bin TL, iş yerleri için 400 bin TL olarak veya inşaatın büyüklüğü ve niteliği gibi faktörlere bağlı olarak ayni olarak inşaat malzemeleri olarak yapılacak.

Yapı denetimi, jeolojik etüt raporu, harita hazırlanması ve benzeri işler için her bağımsız bölüm başına 40 bin TL nakit hibe verilecek.

Kredi ve Hibe Detayları!

Krediler, 750 bin TL'ye kadar konutlar için, 1 milyon TL'ye kadar ahırı bulunan konutlar için ve 400 bin TL'ye kadar iş yerleri için verilecek. Krediler iki yıl ödemesiz olacak ve toplam azami on yıl vadeli olacak, ayrıca faiz uygulanmayacak. Her hak sahibi en fazla üç bağımsız bölüm için kredi kullanabilecek.

Başvuru Prosedürleri ve İncelenme Süreci!

Başvurular, il müdürlükleri tarafından hak sahipliği şartları ve talep edilen kredi veya hibe miktarına göre incelenecek. Başvurular onaylandığında, kredi sözleşmeleri ve ödeme planları imzalanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden veya il müdürlüklerine doğrudan yapılabilecektir.