İstanbul yasasıyla 200 bin ucuz konut dağıtımı ve kentsel dönüşüm hız kazanıyor!

İstanbul yasasıyla 200 bin ucuz konut dağıtımı ve kentsel dönüşüm hız kazanıyor!
İstanbul yasasıyla 200 bin ucuz konut dağıtımı ve kentsel dönüşüm hız kazanıyor!

İstanbul Yasası, deprem hazırlıklarını hızlandırarak kentsel dönüşümü teşvik ediyor ve 200 bin ucuz konutun dağıtılmasını öngörüyor.

İstanbul Yasası ve Önemi

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir, ancak bu büyüklük aynı zamanda çeşitli sorunları da beraberinde getirir. En büyük endişelerden biri ise depremlerdir. İstanbul, deprem riski altında bulunan bir şehir olarak önemli bir tehlike ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, İstanbul Yasası, TBMM'nin öncelikli gündeminde yer almaktadır.

İstanbul Yasası'nın İçeriği

İstanbul Yasası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AK Parti milletvekilleri ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle hazırlanan bir taslak çalışma sonucunda meydana gelmiştir. Bu taslak, İstanbul'daki kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve insanların güvenli konutlara taşınmasını amaçlamaktadır. İşte bu taslakta yer alan bazı önemli maddeler.

istanbul-yasasiyla-200-bin-ucuz-konut-dagitimi-ve-kentsel-donusum-hiz-kazaniyor.jpg

Kat Maliklerinin Onayı, İnşaat ruhsatı başvurularında, kat maliklerinin üçte iki çoğunluğunun onayı yeterli olacak. Bu, az sayıdaki kat malikinin dönüşümü engellemesini önlemeyi amaçlamaktadır.

Özel İstanbul Birimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak ve bu başkanlık altında özel bir İstanbul Birimi oluşturulacaktır. Bu birim, sadece İstanbul'daki deprem riski taşıyan alanların dönüştürülmesine odaklanacaktır.

Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürlüğü kurulacak ve bu genel müdürlük, arsa üretimi ve kentsel dönüşüm için kaynak oluşturacak işlemleri yönlendirecektir.

Hazine Arazi Satışları, İstanbul'daki dönüşüm bütçesi için işlevini yitirmiş hazine arazileri satılacak ve rezerv alanlar kat karşılığı konut yapımı için müteahhitlere verilecektir. Bu düzenlemelerle devlet, 200 bin ucuz konutun inşasını planlamaktadır.

İstanbul Yasası'nın Geleceği

İstanbul Yasası, TBMM'de görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor. Tasarı, meclisin açılmasının ardından en kısa sürede ele alınacak ve yıl sonuna kadar yasalaşması amaçlanıyor. Bu yasa yürürlüğe girdiğinde, İstanbul'da kentsel dönüşüm hız kazanacak ve depreme karşı daha güvenli bir şehir oluşturulacaktır. İstanbul için büyük bir adım atılıyor ve bu şehrin geleceği için umut vaat ediyor.