Mülakat hangi alanlarda zorunlu? Mülakatın önemi ve uygulama alanları

Mülakat hangi alanlarda zorunlu? Mülakatın önemi ve uygulama alanları
Mülakat hangi alanlarda zorunlu? Mülakatın önemi ve uygulama alanları

Mülakat hangi alanlarda zorunlu bir süreçtir? İsmail Hakkı Pekin, bu konuya değiniyor. Mülakatın farklı sektörlerdeki gerekliliği ve uygulanma şekillerini inceliyoruz.

Güvenlik Bürokrasisindeki Önemi

Güvenlik bürokrasisinde çalışacak personel seçiminde mülakatın vazgeçilmez olduğunu belirten Pekin, askerlerin ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi kritik birimlerin personelinin, hem liyakat sahibi hem de güvenilir olması gerektiğini vurguluyor.

Mülakatın güvenlik bürokrasisi için neden bu kadar kritik olduğunu şu şekilde açıklıyor: "Alacağınız subayı mülakat yapmanız lazım. Çünkü o subay sizin askerlerinizi ölüme götürecek. Belki de ölüme götürecek şekilde emir verecek, kullanacak. Hitabeti iyi olması lazım, konuşması iyi olması lazım, görünüşü asker olması lazım."

MİT gibi kurumlara alınacak personelin seçiminde ise daha ayrıntılı bir süreç olduğunu söylüyor: "Milli İstihbarat Teşkilatına adam alınacak diyelim. Milli İstihbarat Teşkilatı biraz daha farklı. Ailesini, ailesinin mesela üç dört soy gerisini, ondan sonra işte öğrencilik hayatını bunların hepsi dahil hepsini araştırıyor. Ondan sonra da mülakat yapıyor."

Dışişleri ve Benzeri Hassas Birimlerdeki Mülakatlar

Dışişleri Bakanlığı gibi hassas birimlerde çalışacak meslek memurlarının seçiminde de mülakatın önemli olduğunu ifade ediyor. "Dışişleri Bakanlığı’na adam alınacak diyelim. Dışişleri Bakanlığı içinde özellikle meslek memurları açısından bunu söyleyebilirim ve o zaman mülakat şart" diyor.

mulakat-hangi-alanlarda-zorunlu-mulakatin-onemi-ve-uygulama-alanlari.jpg

Mülakatta Hakkaniyet Nasıl Sağlanır?

Mülakatta hakkaniyetin sağlanması konusu da Pekin'in dikkat çektiği bir nokta. Ona göre, mülakatlar gizli olmalı ve televizyonda yayınlanmamalıdır. Ancak öğretmenler gibi belirli pozisyonlar için istisnalar yapılabilir.

Hakkaniyetin sağlanması için bilgisayar testleri ve psikiyatrik muayeneler gibi objektif yöntemlerin kullanılması gerektiğini öneriyor. Bu sayede kayırma ve torpile fırsat verilmeden adil bir seçim süreci sağlanabilir.

Sonuç olarak, İsmail Hakkı Pekin'e göre mülakatlar liyakat ve güven temelinde yapılmalı, güvenlik alanlarında özellikle titizlikle uygulanmalıdır. Bu sayede hassas birimlerin personeli güvenilir ve nitelikli olacaktır. Hakkaniyet ise gizlilik, objektif değerlendirme yöntemleri ve adil süreçlerle sağlanmalıdır.