Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı raporunu yayınladı! İşte detaylar!

Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı raporunu yayınladı! İşte detaylar!
Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı raporunu yayınladı! İşte detaylar!

Sayıştay Raporu İncelemesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Gözlemlenen Sorunlar

Sayıştay'ın 2022 yılı denetim raporu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı önemli sorunlarını belirlemiştir. İşte bu raporda vurgulanan eksiklikler:

Protokollerin Tam Uygulanmaması

Ortaöğretim kurumlarına bağlı pansiyonlarda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolün tam olarak uygulanmadığı tespit edilmiştir.

Yemek Ücretlerinin Kayıt Sorunu

Pansiyonlarda ücretli yemek yiyen öğretmen ve öğrencilerden alınan yemek ücretlerinin ön muhasebe kaydının düzgün tutulmadığı belirtilmektedir.

Döner Sermaye İşletmeleri Eleştirisi

Mesleki ve teknik eğitim okullarında faaliyet gösteren döner sermaye işletmeleri eleştirilmektedir. Özellikle öğrencilerin ucuz işgücü olarak kullanıldığına dair eleştirilere yer verilmiştir.

sayistay-milli-egitim-bakanligi-raporunu-yayinladi-iste-detaylar.jpg

Ürün Alımları ve Satışları

Meslek liseleri, döner sermaye işletmelerinin kendi üretmedikleri ürünleri satın alarak satışını yapmıştır.

Tahsisli Taşınmazların Kaydı

Bakanlığa ait tahsisli taşınmazların kullanım ömürlerinin dikkate alınmaksızın mali tablolara kaydedildiği ve özellikle Hatay'da imar düzenlemesi ve değerlerinin tespitinin çalışan eksikliğinden dolayı sonuçlandırılamadığı raporda belirtilmektedir.

Dış Finansman Kaynaklarının İzlenmesi

Bakanlığın dış finansman kaynaklarından sağlanan hibe tutarlarının ay sonlarında değerlemeye tabi tutulmadığı, oluşan değerleme farklarının mali tablolara yansıtılmadığı ve hibelerin izlendiği "Proje Özel Hesap" tutarlarıyla hibe tutarları arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir.