200 personel Alımını 55 KPSS Puanıyla Başlattık BELEDİYE! Kamu İşçisi Alımı

200 personel Alımını 55 KPSS Puanıyla Başlattık BELEDİYE! Kamu İşçisi Alımı
Kamu İşçisi Alımı! 200 personel Alımını 55 KPSS Puanıyla Başlattık BELEDİYE!

200 personel Alımını 55 KPSS Puanıyla Başlattık BELEDİYE! Kamu İşçisi Alımı

Kamu sektöründe olma fırsatı!

55 KPSS puanı ile belediyeler

200 pozisyon için başvuruları bekliyor.

Kamu Alımı ve Fırsatlar

Kariyerinizi kamu sektöründe şekillendirmek için

55 KPSS puanıyla itfaiye eri olma şansı yakalayın.

Belediyeler, kadın ve erkek adaylara toplamda

200 yeni itfaiyeci pozisyonu sunuyor.

İtfaiye Eri Alımı ve Başvuru Koşulları

Kamu itfaiye eri olarak atanmak isteyen adaylarda aranan bazı şartlar şunlardır:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak,
  • Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Süreci

Başvuru aşamasında adaylardan istenen belgeler şunlardır:

  • Kimlik belgesinin aslı veya fotokopisi,
  • Diploma veya sertifika aslı veya noter tasdikli kopyası,
  • Yabancı okul mezunu denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli kopyası,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
  • KPSS sonuç belgesi.

Başvurular, belirtilen tarihler arasında ilgili belediyeye şahsen yapılmalıdır.

Değerlendirme sürecinde KPSS puan sıralamasına göre adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edileceklerdir.

Sonuçlar belediyenin resmi web sitesinde açıklanacaktır.