ARTUKLU Üniversitesi Rektörlüğü! 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM

ARTUKLU Üniversitesi Rektörlüğü! 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM
4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM! ARTUKLU Üniversitesi Rektörlüğü!

Artuklu Üniversitesi'nde sözleşmeli personel alım şartları ve başvuru detaylarına dair bilgi veren rehber içerik.

Mardin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım Detayları

Artuklu Üniversitesi, üstün hizmet standartları ve kaliteli eğitim anlayışını sürdürmek amacıyla yeni takım arkadaşları arıyor.

Sözleşmeli personel olarak kadromuza katılmak isteyen adayların, KPSS puanlarına göre değerlendirilecekleri bu süreçte, aranan nitelikleri ve başvuru koşullarını titizlikle incelemeleri gerekmekte.

Aranan Şartlar ve Başvuru Koşulları

Üniversite bünyesinde görev alacak sözleşmeli personeller için belirlenen başlıca nitelikler şu şekilde sıralanabilir: T.C. vatandaşı olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince genel şartları yerine getirmek,

Öğrenim düzeyine uygun diploma sahibi olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak ve belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak, Askerlikle ilişkisi olmayan veya askerliğini tamamlamış olmak, Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli Şartları

Güvenlik ve koruma hizmetlerinde görev alacak adaylar için ek şartlar şunlardır: Özel Güvenlik yasasındaki kriterlere uygunluk,

Her türlü çalışma koşuluna uyum sağlayabilme yeteneği, Görevini etkileyebilecek fiziksel ya da psikolojik bir engelin bulunmaması,

Belirlenmiş boy sınırlamasını karşılamak ve geçerli bir özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. Temizlik görevlisi pozisyonu için ise sağlıklı ve sürekli çalışmaya elverişli olmak yeterli.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme

Başvuru süreci boyunca, adaylar şu maddelere dikkat etmelidir: Güvenlik ve arşiv araştırmasından geçmek,

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik aylığı almıyor olmak, İlgili KPSS puan türlerine sahip olmak: Lisans için P3, ön lisans için P93, ortaöğretim için P94.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda asil ve yedek aday listeleri oluşturulacak ve gerekli koşulları taşımayan adayların yerine yedekler davet edilecektir.

Kurumumuz her adayın durumunu detaylıca inceler ve herhangi bir eksiklik veya yanıltıcı bilgi sunulduğunda yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacak olan personeller, ayrıca görev alanlarına ve üniversitenin ihtiyaçlarına göre çeşitli yerleşkelerde ve birimlerde değerlendirilebilirler. İş tanımları ve günlük görevleri, konumlarına ve rollerine göre farklılık gösterecektir.

Kaynak: kamuilan