Belediye Başkanlığından! İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM

Belediye Başkanlığından! İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM! Belediye Başkanlığından!

Belediye Başkanlığı tarafından yapılan memur alımı ilanı hakkında detaylar. Başvuru şartları, tarihleri, sınav konuları ve daha fazlası.

Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı

Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere memur alımı yapacak. İşte başvuru yapabileceğiniz kadro ve şartlar:

1. Tahsildar

Hizmet Sınıfı: GİH 10, Kadro Derecesi: 2, Kadro Adedi: 2, Nitelikler: Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin; İktisat, İstatistik, Maliye, Matematik, Ekonomi,

Ekonometri, Ekonomi ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Finans ve Bankacılık programları bölümlerinden mezun olmak.

Ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. Cinsiyet: Erkek/Kadın KPSS Puan Türü: KPSSP3 KPSS Taban Puanı: En az 70 puan

2. Zabıta Memuru

Hizmet Sınıfı: GİH 10, Kadro Derecesi: 2, Kadro Adedi: 2, Nitelikler: İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans bölümlerinden mezun olmak.

Ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. Cinsiyet: Erkek/Kadın, KPSS Puan Türü: KPSSP3, KPSS Taban Puanı: En az 70 puan

Başvuru Genel Şartları:

Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu'na göre belirtilen suçlardan mahkum olmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Her aday, eğitim durumuna göre yalnızca bir kadroya başvurabilir.

Başvuru Özel Şartları:

İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2022-KPSS-P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak. Zabıta memuru kadrolarına başvuranlar için belirtilen fiziksel şartları taşımak.

Başvuru Belgeleri: Başvuru formu, nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, yabancı okul mezunları için denklik belgesi, KPSS sonuç belgesi, görevini devamlı yapmasına engel olmadığına dair beyan.

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan, sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, hangi kadroya müracaat edileceğine dair başvuru dilekçesi.

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi:

Başvurular 06/11/2023 - 10/11/2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru formu, istenilen belgelerle birlikte Dikili Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir.

Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak ve boy-kilo ölçümleri Belediyemiz binasında yapılacaktır.

Sınav Yeri, Zamanı ve Konuları:

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 28/11/2023 tarihinde saat 09:30'da Dikili Belediye Başkanlığı hizmet binasında yapılacaktır.

Sınav konuları: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yetenek.

Sonuçlar ve İtirazlar:

Sınav sonuçları, Belediyenin resmi internet sitesinden ilan edilecek. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içinde sonuçlandırılacak ve yazılı olarak bildirilecektir.

Kaynak: İşkur