BELEDİYE YENİ ZABITA MEMURU ALIM! Başkanlıktan duyuruldu yeni memur alınacak

BELEDİYE YENİ ZABITA MEMURU ALIM! Başkanlıktan duyuruldu yeni memur alınacak
Başkanlıktan duyuruldu yeni memur alınacak! BELEDİYE YENİ ZABITA MEMURU ALIM!

BELEDİYE YENİ ZABITA MEMURU ALIM! Başkanlıktan duyuruldu yeni memur alınacak

Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen zabıta memuru alım ilanına başvuruda bulunmak için gereken şartlar ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi.

Bartın ilinin Belediye Başkanlığı, zabıta memuru alımı için başvuruları kabul ediyor. İşte detaylar: Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Başkanlıktan duyuruldu yeni memur alınacak! BELEDİYE YENİ ZABITA MEMURU ALIM!

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet.

İrtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
Başvuru Özel Şartları:

İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Boy ve kilo ölçümüne uygun olmak: Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak.
30 yaşını doldurmamış olmak.

İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, 06/11/2023-10/11/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Belediyemiz Yazı İşler Müdürlüğü; Kum Mahallesi Küçük Liman Cad. No:2 Amasra/BARTIN adresine şahsen müracaat ederek teslim edilecektir.

Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında başvurunun yapıldığı adreste yapılacaktır.

Kaynak: İşkur