Büyükşehir Belediye Başkanlığı ZABITA MEMURU! İş İlanları YENİ

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ZABITA MEMURU! İş İlanları YENİ
İş İlanları YENİ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ZABITA MEMURU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı için başvuru şartları ve detayları.

Başvuruların nasıl yapılacağı ve sınav süreci hakkında bilgi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışacak Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı için başvuruları kabul etmektedir.

İşte bu alımla ilgili detaylar:

Başvuru Genel ve Özel Şartları

Adayların başvuruda bulunabilmeleri için aşağıdaki genel şartları sağlamaları gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'na göre belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları

Başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki özel şartları sağlamaları gerekmektedir:

İtfaiye Eri başvuruları için en az Ortaöğretim düzeyinde İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği eğitimi almış ve (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Zabıta Memuru başvuruları için Mahalli İdareler veya Yerel Yönetimler ön lisans programlarından mezun olmak ve (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru başvuruları için KPSS sınavından belirtilen puan türünde en az 60 veya 70 puan almış olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi.

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

Erkek adaylar için askerlik durumu beyanı.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf.

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Başvurular, 27 Kasım 2023 ile 1 Aralık 2023 tarihleri arasında, başvuru formu ve belgelerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'ne şahsen teslim edilerek yapılacaktır.

Başvuruların posta veya e-posta yoluyla yapılması kabul edilmeyecektir.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

İtfaiye Eri Sınavı:

Sözlü ve uygulamalı sınavlar, 18 Aralık 2023 ile 29 Aralık 2023 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

Sınavlar saat 09.00'da başlayacak ve aynı gün içinde tamamlanamazsa ertesi gün devam edecektir.

Sınav, sözlü bölümün %40'ı ve uygulamalı bölümün %60'ı esas alınarak değerlendirilecektir.

Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekmektedir.

Zabıta Memuru Sınavı:

Sözlü ve uygulamalı sınavlar, 2 Ocak 2024 ile 12 Ocak 2024 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda yapılacaktır.

Sınavlar saat 09.00'da başlayacak ve aynı gün içinde tamamlanamazsa ertesi gün devam edecektir.

Sınav, sözlü bölümün %50'si ve uygulamalı bölümün %50'si esas alınarak değerlendirilecektir.

Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekmektedir.

Sınav Değerlendirme ve Sonuçlara İtiraz

Sınavlar sonucunda, başarı puanları hesaplanacak ve başarılı adaylar ilan edilecektir.

Başvuranlar arasında aynı puanı alan adaylar arasında KPSS puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

Sınav sonuçları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı web sitesinde ilan edilecektir.

Kaynak: İskur