YENİ İŞ İLANLARI! Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

YENİ İŞ İLANLARI! Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi
Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi YENİ İŞ İLANLARI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde memur alımı hakkında detaylı bilgi. Başvuru şartları ve tarihleri.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak memur alımı yapacak.

Başvuru Genel ve Özel Şartları

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'na göre ağır suçlardan mahkum olmamak.

Askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları

Adayların, mezun oldukları okula göre öğrenim şartını ve KPSS puanını taşımaları gerekmektedir:

Memur unvanı için lisans düzeyinde eğitim veren belirli fakültelerden mezun olmak.

Veznedar unvanı için lisans düzeyinde eğitim veren belirli fakültelerden mezun olmak.

Başvuru Belgeleri

Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı fotokopisi.

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi.

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

KPSS sonuç belgesi.

Askerlik durumu beyanı.

Görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf.

Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Başvurular, 20/11/2023 ile 24/11/2023 tarihleri arasında Atatürk Mahallesi 57.

Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat:4’te bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İnsan

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir.

Ayrıca, elektronik ortamda başvuru yapmak isteyenler, istenilen belgeleri ekleyerek [email protected] mail adresine başvurabilirler.

Sınav Bilgileri

Sözlü sınav, 11/12/2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını içermektedir.

Sınav Sonuçları ve İtiraz

Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğün resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

Sınav sonuçlarına itiraz, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak yapılabilir.

Başvuru yapmak isteyenlerin yukarıdaki şartlara dikkat etmeleri önemlidir.

Başvuruların eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgilere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, memur alımı için başvuruları kabul ediyor.

Başvuru tarihlerini kaçırmamak ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmak önemlidir.

Kaynak: iskur