DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI YENİ İŞE ALIM DUYURUSU! Bünyemizde çalışacak yeni personeller alacağız

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI YENİ İŞE ALIM DUYURUSU! Bünyemizde çalışacak yeni personeller alacağız
Bünyemizde çalışacak yeni personeller alacağız! DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI YENİ İŞE ALIM DUYURUSU!

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli koruma ve şoför alımı için başvuru şartları ve detayları. KPSS, yaş sınırı, belgeler ve daha fazlası.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Korumaları ve Şoförleri Nasıl Başvurabilir?

Dışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları ve detaylar:

Başvuru Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşını doldurmamış olmak. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türünde en az 70 puan almış olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Tercih edilecek pozisyon için özel şartları taşımak.

Herhangi bir kamu kurumunda görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. Herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan bekleme süresini tamamlamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Başvuruda bulunacak adayların bu genel şartlara ek olarak pozisyonlarına göre özel şartları da yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Başvurular 13 Kasım 2023 (09:30) ile 27 Kasım 2023 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuruların eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması önemlidir.

Adayların başvurularını tamamlarken aşağıdaki belgeleri de sisteme yüklemeleri gerekmektedir:

Bir adet vesikalık fotoğraf. 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSSP94) sınav sonuç belgesi. En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışırken sözleşmesi feshedilen veya tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını gösteren onaylı hizmet belgesi.

Ek-1 "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu" T.C. kimlik kartı örneği ve e-Devlet üzerinden alınacak "resmi kuruma verilmek üzere" ibareli adli sicil belgesi.

Ayrıca, pozisyonlara göre özel belgeler de gerekebilir. Örneğin, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık raporu gibi belgeler gerekmektedir.

Değerlendirme ve Sonuçlar

Başvurular, adayların genel ve özel şartlara uygunluğu açısından incelenecektir. Uygun şartları taşıyan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü sıralamasına göre yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar, güvenlik soruşturması ve sağlık kurulu raporu uygun olduğu takdirde sözleşme imzalama hakkı kazanacaklardır.

Başvuru ve işlem süreçlerinin titizlikle takip edilmesi ve doğru bilgi verilmesi önemlidir. İlave bilgi talepleri ve daha fazla detay için resmi internet sitesinden iletişime geçilebilir.

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, Dışişleri Bakanlığı'nda sözleşmeli koruma veya şoför olarak istihdam edilmek için başvurabilirler.

Başvuruların sonuçları resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Başvurularınızı zamanında yapmayı ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmayı unutmayın!

Kaynak: kamuilan