EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BAŞKANLIĞI Duyurusu! Kamu işçi alımı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BAŞKANLIĞI Duyurusu! Kamu işçi alımı
Kamu işçi alımı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BAŞKANLIĞI Duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolu personel (hemşire) alım ilanı hakkında önemli bilgiler ve başvuru şartları.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, kadrolu statüde Hemşire personeli alımı için başvuruları kabul etmeye hazırlanıyor. İşte başvuru şartları ve detaylar:

Başvuru Süreci ve Şartları

Başvuru süreci 6 Kasım 2023'ten 10 Kasım 2023'e kadar devam edecektir. Başvurular, sadece E-Devlet üzerinden kabul edilecektir ve son başvuru tarihi saat 23:59'a kadar tamamlanmalıdır.

Başvuru yapacak adayların genel şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşıma, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olması,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarını taşıma ve 2022 KPSS lisans düzeyinde KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olma gibi kriterler bulunmaktadır.

Başvuru yapacak adayların Hemşirelik Lisans Bölümü mezunu olmaları gerekmektedir.

Başvurular, E-Devlet üzerinden yapılacak ve belgelerin pdf veya jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınav

Sınav süreci, 2022 yılı KPSS-P3 puanına göre yapılacak sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek personel sayısının 5 katı kadar adayı içerecek şekilde düzenlenecektir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav için girmeye hak kazanan adaylar, sınav tarihlerini ve yerlerini Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilirler.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar, mesleki bilgi ve yetenekleri, konuyu kavrayıp özetleme yetenekleri, genel yetenek ve kültürleri, mesleğe uygun davranışları ve tepkileri gibi kriterlere göre değerlendirilecektir.

Sonuçlar ve Atama

Sonuçlar, sınav puanlarına ve KPSS puanlarına göre belirlenecek ve kesin başarı listesi oluşturulacaktır.

Atanacak personel, bu liste üzerinden sıralanacaktır. Atama için gerekli şartları taşımayan adayların atamaları iptal edilecektir.

Sonuç İtirazları

Sonuçlara itirazlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına dilekçe ile yapılabilir.

Atanacak Adayların İstenecek Belgeleri

Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler arasında dilekçe, vesikalık fotoğraflar, diploma örneği, yabancı dil hazırlık okuyanlar için ilgili belge, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, askerlik durum belgesi, kamu kurumunda çalışanlar için hizmet ve görev belgesi bulunmaktadır.

Kaynak: isealimkariyerkapisi