GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ! İŞ İLANLARI yeni kamu personel alımı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ! İŞ İLANLARI yeni kamu personel alımı
İŞ İLANLARI yeni kamu personel alımı GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü, Hukuk Fakültesi mezunu avukatlar için sözleşmeli personel alımı yapacak.

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü, Hukuk Fakültesi mezunları arasından sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu kapsamda, avukatlık pozisyonuna başvuruda bulunmak isteyen adaylar için detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Bu kapsamda, Hukuk Fakültesi mezunları arasından kısmi zamanlı avukat alımı yapılacaktır. İşte başvuru şartları ve detaylar:

1. Avukat (Kısmi Zamanlı) İçin Aranan Nitelikler:

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Staj süresi hariç 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (belgelendirmek kaydıyla).

İdare Hukuku, Uluslararası Hukuk veya Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarından birinde uzman olmak (belgelendirmek kaydıyla).

Yabancı dil bilmek (tercihen Fransızca).

2. Genel ve Özel Şartlar:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'na göre belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmasında engel bir durum bulunmamak.

3. Başvuru Şekli ve Belgeler:

Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir).

Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi.

Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan.

Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, avukatlık ruhsatı ve uzmanlık belgesi.

SGK hizmet dökümü veya ilgili kurumdan alınan hizmet belgesi.

Adli Sicil Kaydı.

Yabancı dil belgesi.

1 adet fotoğraf.

Başvuru süreci, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapılmalıdır.

Birden fazla adayın başvurması durumunda sözlü mülakatın yeri ve zamanı Üniversitenin www.gsu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.

4. Yerleştirme ve Atama:

Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, evraklarını 7 gün içinde Üniversite Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmelidir.

Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan veya göreve başlamayan aday yerine yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.

Kaynak: kariyerbankasi