İÇİŞLERİ KADROLU HEMŞİRE ALIMI! Emniyet Müdürlüğü Yeni Hemşire Alımı Başlattı

İÇİŞLERİ KADROLU HEMŞİRE ALIMI! Emniyet Müdürlüğü Yeni Hemşire Alımı Başlattı
Emniyet Müdürlüğü Yeni Hemşire Alımı Başlattı! İÇİŞLERİ KADROLU HEMŞİRE ALIMI

İÇİŞLERİ KADROLU HEMŞİRE ALIMI! Emniyet Müdürlüğü Yeni Hemşire Alımı Başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, kadrolu hemşire pozisyonları için alım yapıyor. Başvuru koşulları, tarihler ve sürecin detayları bu içerikte ele alınmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü, sağlık hizmetlerinde görev alacak kadrolu hemşirelerin alımı için ilan yayınlamıştır.

Alım süreci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşecektir. Başvuracak adayların aşağıdaki genel ve özel şartlara uygun olması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne uygun sağlık şartlarını taşımak.

2022 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSS-P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak. Başvuracak adayların Hemşirelik Lisans Bölümü'nden mezun olmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri ve Şekli Başvurular, 06.11.2023 – 10.11.2023 tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım portalından gerçekleştirebilirler.

Başvuru süreci ve detaylarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilirler. Başvuruların ardından, 2022 yılı KPSS-P3 puanına göre belirlenen sıralamada, en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sınavda adaylar; mesleki bilgi ve yetenek, bir konuyu kavrayıp özetleme yeteneği, genel yetenek ve genel kültür, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüven ve bilimsel ile teknolojik gelişmelere açıklık yönlerinden değerlendirilecektir.

Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar için kesin başarı listesi oluşturulacak ve bu listeye göre atamalar gerçekleştirilecektir.

Atamalar, sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olmasına bağlı olarak yapılmakta olup, atanacak personelin belirtilen süre içerisinde görevlerine başlamaları beklenmektedir.

Başvuruları süresinde tamamlamayan, gerçeği yansıtmayan belge/bilgi veren veya istenen belgeleri ibraz etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kaynak: isealimkariyerkapisi