İFTAİYE ERİ ALIMI KAMU PERSONEL ALIMI! Büyükşehir İşe Alımı Yeni Duyurdu

İFTAİYE ERİ ALIMI KAMU PERSONEL ALIMI! Büyükşehir İşe Alımı Yeni Duyurdu
Büyükşehir İşe Alımı Yeni Duyurdu! İFTAİYE ERİ ALIMI KAMU PERSONEL ALIMI!

İFTAİYE ERİ ALIMI KAMU PERSONEL ALIMI! Büyükşehir İşe Alımı Yeni Duyurdu

Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alım ilanı hakkında başvuru şartları, sınav detayları ve tarihleri. Başvurmak için gereken belgeler ve önemli bilgiler.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında itfaiye eri alımı yapacaktır. İşte başvurmak için gerekli bilgiler ve şartlar:

Ön lisans mezunu olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Cinsiyet fark etmeksizin başvuru yapılabilir. KPSS puan türü: P93 En az 60 KPSS puanı gerekmektedir. İtfaiye Eri (GİH 10 - 10 Kişi):

Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Cinsiyet fark etmeksizin başvuru yapılabilir. KPSS puan türü: P94 En az 60 KPSS puanı gerekmektedir. Başvuru Genel Şartları:

Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olmamak. Askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak.
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Başvuru Özel Şartları:

İlgili kadro unvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak.
2022 KPSS sonuç belgesi gerekmektedir.

Boy ve kilo şartlarına uygun olmak (Boy ve kilo tespitleri kurum tarafından yapılacaktır).
30 yaşını doldurmamış olmak.

Sağlık açısından itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
Daha önce kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.
(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Belgeleri: Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir: Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı aslı veya noter onaylı fotokopisi veya geçici kimlik belgesi.

Diploma veya mezuniyet belgesi aslı, noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış belge.
Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği.

Sürücü belgesi aslı veya noter onaylı örneği veya geçici sürücü belgesi. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

Askerlik durumu beyanı (erkek adaylar için). Görevini devamlı yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı. 2 adet vesikalık fotoğraf.

Başvuru Yeri ve Tarihi: Başvurular şahsen yapılmalıdır ve aşağıdaki adrese 06/11/2023-10/11/2023 tarihleri arasında başvurulmalıdır.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi - Halkkent Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı No: 3
Toroslar/Mersin Mesai saatleri içinde (08.00-12.00 ile 13.00-17.00) şahsen başvurular kabul edilecektir.

Sınav Tarihleri ve Konuları: Yazılı sınav: 26/11/2023 tarihinde saat: 10.00'da yapılacaktır.
Konular: Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdarelerle ilgili Temel Mevzuat.

Uygulamalı sınav: 27/11/2023 tarihinde başlayıp 08/12/2023 tarihinde sona erecektir.
Sonuçlar ve İtirazlar:

Sınav sonuçları, Belediyenin internet sitesinde ilan edilecektir. Sonuçlara itirazlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak yapılabilir.

Başvuru yapmak isteyen adayların yukarıdaki şartlara dikkat etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları önemlidir.

Kaynak: İşkur