İnsan Hakları Eşitlik Uzman yardımcısı Alımı YENİ! TİHEK kamu işe alım

İnsan Hakları Eşitlik Uzman yardımcısı Alımı YENİ! TİHEK kamu işe alım
TİHEK kamu işe alım! İnsan Hakları Eşitlik Uzman yardımcısı Alımı YENİ

İnsan Hakları Eşitlik Uzman yardımcısı Alımı YENİ! TİHEK kamu işe alım

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 2023 yılında İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı pozisyonları için alımlar yapacaktır. Adaylar, belirtilen kriterlere göre seçilecek ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır. 2023 yılında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı pozisyonları için yeni alımlar gerçekleştirecektir.

İlan edilen pozisyonlar için belirlenen kritik bilgiler, aşağıda detaylarıyla sıralanmıştır. TİHEK, hukuk, siyasal bilimler, iktisadi ve idari bilimler ve iletişim fakültelerinden mezun adaylar arasından seçim yapacaktır. Her öğrenim grubu için belirlenen kontenjan ve KPSS puan türleri, belirtilen sayıda adayı sözlü sınava davet etme planını içermektedir.

Hukuk Fakültesi Mezunları için Kontenjan: 4, Sözlü Sınav Aday Sayısı: 16, KPSS Puan Türü: KPSS P4. Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Mezunları için Kontenjan: 4, Sözlü Sınav Aday Sayısı: 16, KPSS Puan Türü: KPSS P29, P30, P34, P35 İletişim Fakültesi Mezunları için Kontenjan: 1, Sözlü Sınav Aday Sayısı: 4, KPSS Puan Türü: KPSS P3.

Başvuru için genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak ve belirtilen puan türleri itibariyle 70 ve üzeri KPSS puanına sahip olmaktır.

Ayrıca adayların, son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belge sahibi olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını 8 Kasım 2023 ile 22 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir.

Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, adli sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler ise beyan edilerek yüklenebilecektir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, her öğrenim grubu için ayrı ayrı belirlenen aday sayılarına göre, KPSS puan üstünlüğüne göre yüksek puan alandan başlamak üzere sözlü sınav için adaylar belirlenecektir.

Sınav sonuçları ve değerlendirme süreci, Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla ve Kurumun hizmet binasında ilan edilecektir. Sözlü giriş sınavı, adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerini, kavrayışlarını, kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerini değerlendirilecek bir platform sunacaktır.

Sınavda başarılı olabilmek için, sınav komisyonunun 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir. Sınav sonuçlarına göre yerleştirme puanı belirlenecek ve adaylar, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacaklardır.

Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Yerleştirme puanı olarak 70 (yetmiş) ve/veya üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

Başvuru, sınav ve atama süreçleri boyunca adayların verdiği bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği, adayların kendilerine ait sorumlulukları arasında sayılacaktır. Her aşamada gerçek dışı beyanlarda bulunan veya yanıltıcı bilgi veren adayların sınavları ve atamaları geçersiz

Kaynak: isealimkariyerkapisi