İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI! Yeni ilan İŞ İLANLARI

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI! Yeni ilan İŞ İLANLARI
Yeni ilan İŞ İLANLARI İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun düzenlediği Uzman Yardımcılığı Sınavı için şartlar, başvuru ve sınav konularını keşfedin. İlgili anahtar kelimeler: insan hakları, eşitlik, sınav şartları."

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 9’uncu derece kadrolarda görev yapacak "İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları" alımı için sözlü giriş sınavı düzenleyecektir.

Giriş Sınavına Katılma Şartları

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun genel şartlarını taşıması gerekmektedir.

Ayrıca, belirli öğrenim grupları için farklı KPSS puan türlerini karşılamaları beklenmektedir. Başvuru için son tarih 22 Kasım 2023'tür.

Başvuru Yeri ve Şekli

Adaylar başvurularını 8-22 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapmalıdır. Başvuru sırasında gerekli bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi önemlidir.

Değerlendirme ve Sınav Konuları

Başvuruları tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek sayıda aday sözlü sınav için çağrılacaktır. Sınavda adayların bilgi düzeyi, kavrayışları ve iletişim yetenekleri değerlendirilecektir.

Sınav Sonuçları ve Değerlendirme

Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Yerleştirme puanı, sözlü sınavda alınan puanlara dayanmaktadır.

Diğer Hususlar ve Sonuç

Adayların başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önemlidir. Ayrıca, sınav, atama ve göreve başlama aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlemler uygulanacaktır.

Kamu: kamuilan