İş İlanları YENİ! TİKA SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞLATTIK

İş İlanları YENİ! TİKA SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞLATTIK
TİKA SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞLATTIK İş İlanları YENİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yapılan sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular başladı.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar,

20 Kasım 2023 - 15 Aralık 2023 tarihleri arasında başvurularını elektronik ortamda yapabilirler. İşte başvuru detayları ve gereklilikler.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller

Hakkında Yönetmelik" uyarınca, sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,

elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecek şekilde en az üç (3) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik çağına gelmemiş olmak,

Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip,

yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

SİSTEM VE AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 1000 (bin)

iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, SCCM, Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Exchange Server kurulum, yapılandırma ve sorun giderme konusunda bilgi beceriye sahip olmak.

Kaynak: kamuilan