KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ! 4 kişi yeni İŞ İLANLARI

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ! 4 kişi yeni İŞ İLANLARI
4 kişi yeni İŞ İLANLARI KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Konya Teknik Üniversite yeni işe başlatılacak personel alımı yapacak. İşe alınacak personel 4B sözleşmeli olacak ve 657 sayılı devlet kanunları çerçevesinde işe alımlar gerçekleştirilecektir.

Yeni işe başlatılacak personel Konya Teknik Üniversitesince üniversite bünyesinde personel olarak görev yapacaktır. Sözleşmeli personel alım için gerekli olan genel ve özel şartlar ise sizler için aşağıda verilmiştir.

Genel ve Özel Şartlar

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
Konya Teknik Üniversitesinin Konya ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan personel Konya merkezde ikamet edecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:

-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,

-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,

-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.

Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,

-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,

-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,

-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,

-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,

-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,

-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması gerekmektedir.

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların 2022 KPSS(B) grubu puan türlerinden lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için
KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir.

Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- Özel şartlarda istenilen SERTİFİKA, BELGE VE HİZMET SÜRELERİNİN ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden önce sağlanıyor olması gerekmektedir.

İlan tarihinden sonra alınan belge ve sertifikalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr 'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri hazırlayarak, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru için istenilen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Fotoğraflı başvuru formu, (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,

4- 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi,

5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar,

6- BARKODLU SGK Hizmet Dökümü, (E-Devletten BARKODLU alınacaktır.)

7- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi, (Askerlikten muaf olanların muafiyet nedenini gösteren belgeyi ayrıca eklemeleri gerekmektedir.)

8- S-38 kadroları için yabancı dil belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak
kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr adresinde
yayımlanacaktır.

Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. İlan edilen Programcı kadrolarına başvuran adaylardan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası gereğince KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacaktır.

NOTLAR:

1- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

2- Adaylar sadece bir unvan kodu için başvuru yapacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde adayın tüm başvuruları
geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLETİŞİM: Adres: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Makalepark.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.