KPSS'den 55 puan ile kadın ve erkek i̇tfaiye eri olma fırsatı!

KPSS'den 55 puan ile kadın ve erkek i̇tfaiye eri olma fırsatı!
KPSS'den 55 puan ile kadın ve erkek i̇tfaiye eri olma fırsatı!

Başvuru Genel ve Özel Şartlar

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere kadın ve erkek 200 yeni itfaiye eri alacak. Bu fırsattan yararlanmak için aşağıdaki genel ve özel şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları

 1. Türk Vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu'na göre kasten işlenen suçlardan mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamak.
 5. Görevini yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak.

kpssden-55-puan-ile-kadin-ve-erkek-itfaiye-eri-olma-firsati.jpg

Başvuru Özel Şartları

Başvuru yapmak için aşağıdaki özel şartları karşılamalısınız:

 • Mezun olunan okula göre belirtilen asgari KPSS puanını almak.
 • Boy ve kilo şartlarına uymak: Erkekler için en az 1.67 metre boyunda olmak, kadınlar için en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.
 • 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • En az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Sağlık açısından itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

Başvuru Belgeleri

Başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

 1. Nüfus cüzdanı aslı veya noter onaylı fotokopisi.
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
 3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
 4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı.
 6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
 8. 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
 9. Hangi kadroya başvuru yaptığınızı belirten dilekçe.

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Başvuruları aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz:

 • Başvurular 25/09/2023 ile 29/09/2023 tarihleri arasında http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurulan başvuru formu ve belgelerin tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na şahsen müracaat edilerek tamamlanacaktır.
 • Posta veya mail yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuç

Başvurular, KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sınav sonuçları 13/10/2023 tarihinde http://www.konya.bel.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuru hakkı kazanmayan adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Bu fırsatı kaçırmamak için şartları yerine getirip başvurunuzu tamamlamayı unutmayın!