Çevre Şehircilik iklim Bakanlığı! Meteoroloji Müdürlüğü Personel Alım

Çevre Şehircilik iklim Bakanlığı! Meteoroloji Müdürlüğü Personel Alım
Meteoroloji Müdürlüğü Personel Alım! Çevre Şehircilik iklim Bakanlığı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözleşmeli personel alımı hakkında tüm detayları öğrenin. Başvuru şartları, başvuru süreci ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi edinin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Bilgi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında, 2022-KPSS (B) grubu P93 ve P94 puan sıralaması esas alınarak toplam 48 adet sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Bu alımlar, Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), Destek Personeli (Şoför) ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonları için gerçekleştirilecektir.

Adayların başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi 30 Ekim 2023 ile 13 Kasım 2023 tarihleri arasında olacaktır. Başvurular şahsen, kargo veya posta yoluyla kabul edilmeyecektir.

Başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. Herhangi bir sağlık sorunu veya benzeri durumu bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Son başvuru tarihi olan 13 Kasım 2023 tarihine kadar 18 yaşını tamamlamış olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Belirli suçlardan mahkum olmamak.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) İçin: Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak. Daha önce temizlik işlerinde çalıştığını belgelemek.

2022 yılında gerçekleştirilen KPSS-B sınavına katılmış ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Son başvuru tarihi olan 13 Kasım 2023 tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak.

Destek Personeli (Şoför) İçin: Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak. 2022 yılında gerçekleştirilen KPSS-B sınavına katılmış ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi olan 13 Kasım 2023 tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak. 13 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla SRC3 veya SRC4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre belirlenen sürücü belgesine sahip olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) İçin: Ön Lisans programından mezun olmak. 2022 yılında gerçekleştirilen KPSS-B sınavına katılmış ve KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi olan 13 Kasım 2023 tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak. Cinsiyetinin erkek olması. 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak. Son başvuru tarihi olan 13 Kasım 2023 tarihine kadar geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

170 santimetreden kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 13'ten az olmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Kaynak: kamuilan