METEOROLOJİ Müdürlüğüne yeni personel alıyoruz! ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

METEOROLOJİ Müdürlüğüne yeni personel alıyoruz! ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ Müdürlüğüne yeni personel alıyoruz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2022'de yapılacak olan sözleşmeli personel alımı hakkında genel ve özel şartlar ile başvuru prosedürleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2022 yılında çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir.

Bu alım, P93 ve P94 puan sıralamasına dayalı olarak yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın yapılacaktır.

Toplamda 48 sözleşmeli personel, destek personeli (41 Temizlik Görevlisi ve 1 Şoför) ve koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanacaktır.

Sıralamaya giren adayların iki katı kadar yedek aday belirlenecek ve asil kazananlar arasından başvurmayan, gerekli belgeleri sunmayan, şartları taşımayan veya ataması yapılmış olmasına rağmen göreve başlamayanların yerine yedek kazananlar yerleştirilecektir.

GENEL ŞARTLAR:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. Sağlık sorunu veya benzeri durumu görev yapmasına engel olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Belirli suçlardan mahkum olmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uygun olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi):

Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak. Daha önce temizlik işlerinde çalışmış olmak. 2022 KPSS (B) grubu P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Destek Personeli (Şoför):

Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak. 2022 KPSS (B) grubu P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak. SRC3 veya SRC4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı):

Ön Lisans programından mezun olmak. 2022 KPSS (B) grubu P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Cinsiyetinin erkek olması. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu'nun şartlarını taşımak.

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak. Geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

170 santimetreden kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun kilosu ile uyumlu olması. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin şartlarını taşımak. Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Başvurular e-Devlet üzerinden 30/10/2023 – 13/11/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların KPSS puanı, eğitim, mezuniyet bilgileri ve diğer belgeler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla alınacaktır. Adaylar başvurularını eksiksiz ve hatasız bir şekilde yapmalıdır.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ: Yerleştirme işlemi 2022 KPSS (B) grubu P93 ve P94 puan türü sıralamasına göre yapılacaktır. Asil aday sayısının 2 kat

Kaynak: kamuilan