MİLLİ Saraylar İdaresine 200 kişi! İŞ İLANLARI YENİ İşe Alım

MİLLİ Saraylar İdaresine 200 kişi! İŞ İLANLARI YENİ İşe Alım
İŞ İLANLARI YENİ İşe Alım MİLLİ Saraylar İdaresine 200 kişi

Milli Saraylar İdaresi yeni işe başlatılacak yeni iş ilanıyla personeller alacaktır. Bu işe alımda tamı tamına 200 kişinin istihdama dahil olması planlanmaktadır.

Sınavla işe alımla beraber işe başlayacak 200 kişi yeni işi için Milli Saraylar İdaresinde göreve başlayacaktır. Sınav bilgi ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

Milli Saraylar yeni işe başlayacak 200 kişinin iş arayışını sonlandırmış olacaktır. İşe alımla ilgili 657 sayılı kanun gerekleri geçerli olacaktır. İşe alımla ilgili genel ve özel şartlar ise aşağıda sıralanmış belirtilmiştir.

Başvuru Şartları

1.Grup:
Unvanı: Büro Personeli
Kadro Adedi: 1
Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, İktisadi ve
İdari Bilimler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan
Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi ve Belge Yönetimi fakülte veya lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

2.Grup
Unvanı: Müze Görevlisi
Kadro Adedi: 2
Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- Sanat Tarihi, Tarih, Dünya Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Türk Memleketleri Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Türk Halkbilimi, Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Türk İslam Arkeolojisi, Arkeoloji ve Etnoloji, Müzecilik, Müzecilik ve Eski Eserleri Koruma, İletişim, İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler lisans bölümlerinden birinden mezun olmak.
2/10
3.Grup:
Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Kadro Adedi: 70
Öğrenim Grubu: Lisans
Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir. )

4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- Herhangi bir lisans bölümünden mezunu olmak.

4.Grup:
Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Kadro Adedi: 25
Öğrenim Grubu: Ön Lisans
Sınav Usulü: KPSS P93 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık
Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.(Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)

4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

5-Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak.
3/10
5.Grup:
Unvanı : Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Kadro Adedi : 38
Öğrenim Grubu: Lise
Sınav Usulü : KPSS P94 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık
Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.(Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)

4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

6.Grup:
Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)
Kadro Adedi : 3
Öğrenim Grubu: Lisans
Sınav Usulü : KPSS P3 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav
Özel Şartları :1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- Üniversitelerin İlahiyat fakülte veya lisans bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim
Kurumlarından mezun olmak

4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak

5- Erkek olmak

7.Grup:
Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)
Kadro Adedi : 2
Öğrenim Grubu: Ön Lisans
Sınav Usulü : KPSS P93 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav
Özel Şartları :1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- Üniversitelerin İlahiyat ön lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak

5- Erkek olmak
4/10
8.Grup:
Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)
Kadro Adedi : 2
Öğrenim Grubu: Lise
Sınav Usulü : KPSS P94 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav
Özel Şartları :1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da bunlara denkliği Milli
Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurtdışındaki Ortaöğretim Kurumlarından
mezun olmak

4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak

5- Erkek olmak
9.Grup
Unvanı : Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Kadro Adedi : 30
Öğrenim Grubu: Lise veya Ön Lisans
Sınav Usulü : Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları : 1- Son başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak.
2- Ortaöğretim (Lise) veya ön lisans mezunu olmak.
10.Grup
Unvanı: Tekniker (Elektrik)
Kadro Adedi: 3
Sınav Usulü: KPSS P93 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- Meslek Yüksek Okullarının Elektrik bölümünden mezun olmak.
11.Grup
Unvanı: Teknisyen (Elektrik)
Kadro Adedi: 2
Sınav Usulü: KPSS P94 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- Meslek Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.
12.Grup
Unvanı: Teknisyen (Metal İşleri)
Kadro Adedi: 6
Sınav Usulü: KPSS P94 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- Meslek Liselerinin Metal Teknolojisi veya Makine Teknolojisi alanından
mezun olmak.
5/10
13.Grup
Unvanı: Restoratör (Avize)
Kadro Adedi: 5
Öğrenim Grubu: Ön Lisans
Sınav Usulü: KPSS P93 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Meslek Yüksek Okullarının Mimari Restorasyon, İç Mekan Koruma ve
Yenileme, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Bina Koruma ve
Yenileme, Eser Koruma, Konservasyon bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim
Kurumlarından mezun olmak
4- Erkek olmak.
14.Grup
Unvanı: Restoratör (Kalemkâr)
Kadro Adedi: 2
Öğrenim Grubu: Lisans
Sınav Usulü: KPSS P3 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimari Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ya da Üniversitelerin Mimarlık, Geleneksel Türk Sanatları, Geleneksel Sanatlar,
Geleneksel El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Güzel Sanatlar, El
Sanatları, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi bölümlerinde taşınır ve taşınmaz
kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında
lisansüstü eğitim almış olmak. (Lisansüstü bölümlerden eğitim almış adayların
taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve
konservasyon konularında lisansüstü eğitim almış olduğuna ilişkin transkript,
tez belgesi vd. belgeleri kariyer kapısına yüklemesi gerekmektedir.)
15.Grup
Unvanı: Restoratör (Kalemkâr)
Kadro Adedi: 5
Öğrenim Grubu: Ön Lisans
Sınav Usulü: KPSS P93 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
3- Meslek Yüksek Okullarının Mimari Restorasyon, İç Mekan Koruma ve
Yenileme, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Bina Koruma ve
Yenileme, Eser Koruma, Konservasyon bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim
Kurumlarından mezun olmak
6/10
16.Grup
Unvanı: Restoratör (Tekstil)
Kadro Adedi: 2
Öğrenim Grubu: Lisans
Sınav Usulü: KPSS P3 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak
17.Grup
Unvanı: Restoratör (Tekstil)
Kadro Adedi: 2
Öğrenim Grubu: Ön Lisans
Sınav Usulü: KPSS P93 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
3- Meslek Yüksek Okullarının Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon,
Mimari Restorasyon, Geleneksel Tekstillerin Korunması ve
Restorasyonu, Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu, Eser
Koruma bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak
2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Genel Şartlar:
2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve
(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).
2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak.
2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
olmak.
2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.9. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda
olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması
yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
7/10
3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ
3.1. Başvurular 08 Aralık 2023 tarihinde başlayıp, 18 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir.
3.2. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden eDevlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen, kargo ya da posta
yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
3.3. Adaylar, Başkanlık tarafından aynı tarihlerde duyurulan sınav ilanlarından yalnızca birine
müracaatta bulunabilecektir.
3.4. Aynı tarihlerde duyurulan sınav ilanlarında belirtilen meslek kolları veya pozisyonlar
için Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü sınav veya mülakata katılmaya hak kazanan
adaylardan; ilgili meslek kolu veya pozisyon için sözlü sınava veya mülakata
katılmayanlar ile başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3.5. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.6. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından
otomatik olarak gelmektedir. Gelen bilgilerde hata veya eksiklik olduğu durumlarda adaylar
tarafından askerlik şubesinden terhis veya askerlik durum belgesi alınarak belgenin başvuru
esnasında Kariyer Kapısı üzerinden ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav
başvuru tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.
3.7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için istenen Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına
sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler
için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir. Ancak, sözlü sınav
sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin duyuru yapıldıktan itibaren evrak ibraz
süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama
işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.
(Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı, Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikası veya
bunlar için başvuruda bulunulduğuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış
belgelerin tam ve okunaklı bir şekilde Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir.
Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve arka yüzlerinin
ikisini birden tam ve okunaklı olarak Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Aksi
takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir)
3.8. Restoratör (Kalemkâr-Lisans) pozisyonuna Üniversitelerin Mimarlık, Geleneksel
Türk Sanatları, Geleneksel Sanatlar, Geleneksel El Sanatları, Geleneksel Türk El
Sanatları, Güzel Sanatlar, El Sanatları, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi bölümlerinde
taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon
konularında Lisansüstü bölümlerden eğitimleri ile başvuracak adayların, taşınır ve
taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında
lisansüstü eğitim almış olduğuna ilişkin transkript, tez belgesi vd. belgeleri kariyer
kapısına yüklemesi gerekmektedir.
3.9. İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) pozisyonuna başvuracak adayların, Diyanet
İşleri Başkanlığınca verilmiş Hafızlık belgelerini kariyer kapısına yüklemesi
gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3.10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Makalepark.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.