Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim elemanı olmak i̇steyenler dikkat!

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim elemanı olmak i̇steyenler dikkat!
Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim elemanı olmak i̇steyenler dikkat!

Genel Şartlar,

 • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımalısınız.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliği Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olmalı.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

necmettin-erbakan-universitesinde-ogretim-elemani-olmak-isteyenler-dikkat.jpg

Ünvan Şartları,

 • Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmalısınız. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şart.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmalısınız veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmalısınız.
 • Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmalısınız.

Muafiyet Durumları,

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlar için merkezi sınav şartı aranmıyor.
 • Meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmıyor.

İstenen Belgeler,

 • Başvuru Formu
 • Özgeçmiş
 • Kimlik belgesi fotokopisi
 • Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi
 • Lisans mezuniyet transkriptinin fotokopisi
 • Bir adet biyometrik fotoğraf
 • ALES Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili)
 • Hizmet Belgesi (Bir kamu kurumunda çalışmış ya da çalışmakta olanlar için)
 • SGK Hizmet Dökümü (Özel sektörde çalışmış ya da çalışmakta olanlar için)
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denklik belgelerinin fotokopisi.

Başvuru Tarihleri,

 • Son Başvuru Tarihi, 05.10.2023
 • Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi, 10.10.2023
 • Giriş Sınav Tarihi, 13.10.2023
 • Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi, 18.10.2023

Özel Notlar,

 • Elektronik ortamda başvuru yapmayan, başvurusunu onaylamayan veya istenen belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Üniversite, ilanı her aşamada değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Başvuru için gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, 05.10.2023 tarihine kadar başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başarılar dileriz!