NÜKLEER MADEN ARAŞTIRMA KURUMU KAMU MEMUR ALIMI! TENMAK denetçi alacak

NÜKLEER MADEN ARAŞTIRMA KURUMU KAMU MEMUR ALIMI! TENMAK denetçi alacak
TENMAK denetçi alacak! NÜKLEER MADEN ARAŞTIRMA KURUMU KAMU MEMUR ALIMI!

NÜKLEER MADEN ARAŞTIRMA KURUMU KAMU MEMUR ALIMI! TENMAK denetçi alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından açılan TENMAK Denetçisi pozisyonu için başvuru şartları ve detayları. Başvuru tarihleri ve gereken belgeler hakkında bilgi.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK Denetçisi Pozisyonuna Başvuru Şartları.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), TENMAK Denetçisi pozisyonu için başvuru şartlarını duyurdu. İşte başvuru hakkında detaylar.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, TENMAK Denetçisi pozisyonu için 2 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvuru yapabilmek için şu şartları taşımanız gerekmektedir.

2690 sayılı Kanun'un Geçici 6. maddesi gereğince TENMAK Denetçisi pozisyonu için başvuru yapabilmek için en az beş yıl görev yapmış olmanız gerekmektedir.

Başvurular 06/11/2023 tarihinden başlayacak ve 10/11/2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Başvuruları e-Devlet üzerinden Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzu tamamlamak için gerekli olan belgeler şunlardır: Onaylı hizmet belgesi: Müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadro veya pozisyonlarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreleri ve hizmet sürelerinizi gösteren belge. Fotoğraflı özgeçmiş belgesi.

Seyahat edebilirliğinize dair beyan. Sağlık problemi olmadığına dair beyan. Lisans bilgilerinizde eksik veya hatalı bilgi varsa, bu bilgileri güncelleyerek onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeniz gerekmektedir.

Giriş Sınavı Şekli, Yeri, Tarihi ve Konuları Giriş sınavına ilişkin detaylar şu şekildedir: Giriş (Sözlü) Sınavına girmeye hak kazanan adayların günlük katılım listeleri, sınav yeri, tarihleri ve diğer bilgiler TENMAK'ın internet sitesinde duyurulacak.

Sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmanız gerekmektedir.
Sınav konuları şunlardır.

Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.

TENMAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili maddeler, TENMAK Sözleşmeli Personel Yönetmeliği, TENMAK Denetim Hizmetleri Koordinatörlüğü Yönetmeliği, TENMAK Teşkilatı ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, TENMAK Ödül Programı ve Etkinlik Desteklerine İlişkin Yönetmelik, TENMAK Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik.

Değerlendirme ve İtiraz Giriş sınavı değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, başarı puanlarının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınavı sonuçları TENMAK'ın internet sitesinde ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

İtirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Kuruma yapılmalıdır.

Sınavı kazanan adaylardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

Bu ilanla ilgili detaylar ve diğer hususlar hakkında daha fazla bilgi için TENMAK'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: İşkur