ODTÜ YENİ KAMU PERSONELİ ALIMI İŞ İLANLARI! Sözleşmeli Yeni Alım

ODTÜ YENİ KAMU PERSONELİ ALIMI İŞ İLANLARI! Sözleşmeli Yeni Alım
Sözleşmeli Yeni Alım ODTÜ YENİ KAMU PERSONELİ ALIMI İŞ İLANLARI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Sözleşmeli Spor Uzmanı alım ilanı! Başvuru şartları ve detaylar bu içeriğimizde.

Eğer sporun bir tutkusuysa ve Spor Uzmanı olma hayaliniz varsa, işte size bir fırsat!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Spor Uzmanı pozisyonu için 4 sözleşmeli personel alacak. İşte başvuru şartları ve detaylar:

Genel Şartlar:

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak).

01/01/1993 ve sonrası doğumlu olmak ile birlikte son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

Haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saat ve günlerde görev yapma şartını kabul etmek,

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evraklarına ek olarak alınacaktır.)

Talep edilen sertifika ve belgelerin ilan yayım tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.

Adayların ilana son başvuru tarihi itibariyle aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar,

son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

Özel Şartlar:

Spor Uzmanı:

KPSS Puan Türü: 2022 KPSS (P3)

KPSS Taban Puan: 60

Adet: 4

Öğrenim Durumu: Lisans

Aranılan Nitelikler: Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren bölümleri ile Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarından birinden mezun olmak.

Türkiye Su Altı Federasyonundan alınmış geçerlilik süresi dolmamış en az bronz cankurtaran belgesine sahip olmak.

Yüzme branşında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

Yüzme havuzlarında en az 1 (bir) yıl cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.

Başvuru Evrakları, Şekli, Yeri ve Tarihi:

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur:

Nüfus cüzdanı fotokopisi. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.

2022 yılı KPSS sonuç belgesi. (Üzerinde doğrulama kodu bulunan ve başvurulan pozisyonun gerektirdiği puan türünü içeren: (P3))

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge)

İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden alınacak) Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden barkodlu belge)

Türkiye Su Altı Federasyonundan alınmış en az bronz düzeyinde cankurtaran belgesi.

Yüzme branşında en az ikinci kademe antrenörlük belgesi.

E-devlet kapısı üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi”.

Tecrübeye ilişkin olarak SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge.

Başvurular, bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 27/11/2023 Pazartesi günü 17:30 mesai bitiminde son

Kaynak: kamuilan