Sağlık Bakanlığı Kamu Alım! Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı İlanıdır

Sağlık Bakanlığı Kamu Alım! Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı İlanıdır
Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı İlanıdır! Sağlık Bakanlığı Kamu Alım!

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Sağlık Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı hakkında detaylı bilgi. Başvuru şartları, sınav tarihi ve yerleri burada!

T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda boş olan 5, 7 ve 9 dereceli kadrolarında çalıştırılmak üzere özel bir yarışma sınavı düzenliyor.

Toplamda 25 sağlık uzman yardımcısı pozisyonu için bu sınavı gerçekleştirecekler. İşte bu önemli sınav hakkında bilmeniz gerekenler:

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular, 01 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve 07 Kasım 2023 tarihinde sona erecektir. Başvurularınızı yapmak için e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, belirtilen süre içinde elektronik başvurular kabul edilecektir.

Sınav Tarihi ve Yeri

Sınavlar 06 - 11 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir ve sınav yeri T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesinde bulunmaktadır.

Sınav saatleri hakkındaki detaylar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde açıklanacak ve ayrıca Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden görüntülenebilecektir.

Sınava katılacak adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları

Başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki şartlara uygun olmanız gerekmektedir: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

En az 4 yıl eğitim veren bir fakülteden mezun olmak. 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak. 01 Ocak 1988 ve sonrasında doğmuş olmak.

Başvuru Belgeleri

Sözlü sınav için başvuruda bulunan adayların, Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu'nu doldurarak ıslak imzalı ve fotoğraflı bir şekilde yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Bu form, başvuru sırasında sisteme yüklenmelidir.

Ayrıca, yüzü tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolayca tanınmasına imkan verecek nitelikte vesikalık fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir.

Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği de gerekmektedir.

Sınav Konuları

Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 41. maddesinde belirtilen konulara göre değerlendirilecekler.

Bu konular arasında mezun olunan bölümün müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları ve Bakanlığın görev alanına ilişkin konular bulunmaktadır.

Sınav Sonuçları

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için alınması gereken minimum puan 70'tir. Yarışma Sınav Kurulu tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması en az 70 olmalıdır.

Eğer puanlar eşitse, KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Sınavı kazanan asıl adayların yanı sıra yedek liste de oluşturulacaktır.

Sonuçların İlanı

Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İtiraz

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler.

İtirazlar, Yarışma Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar yazılı olarak bildirilecektir.

Atama İşlemleri

Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, atamaya ilişkin belirtilen takvim ve süre içinde başvurularını yapmalıdır. Atamalar, sağlık uzman yardımcısı kadrolarına uygun şartları taşıyan adaylar

Kaynak: kamuilan