SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI! Yeni ilk kez başlayacak işçi alım BELEDİYE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI! Yeni ilk kez başlayacak işçi alım BELEDİYE
Yeni ilk kez başlayacak işçi alım BELEDİYE! SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI! Yeni ilk kez başlayacak işçi alım BELEDİYE

Efeler Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği sözleşmeli personel alımı hakkında başvuru süreci ve gereklilikleri.

Efeler Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı Detayları Efeler Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre sözleşmeli personel alımı yapacak.

İşte alım ilanının detayları: Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Kasten işlenen suçlardan hapis cezasına çarptırılmamış olmak.

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, Görevini yapmaya engel bir durumu olmamak, İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları: İlgili unvan için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak,
2022 KPSS sonuçlarına göre belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru belgeleri: Nüfus cüzdanı aslı veya noter onaylı fotokopisi, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, KPSS sonuç belgesi.

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

Başvuru Yeri, Tarihi ve Şekli: Başvurular, 20/11/2023 - 22/11/2023 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgelerle birlikte başvurular Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı No:5 T.C. Efeler Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Efeler /AYDIN adresine iletilmelidir. Ayrıca, elektronik başvurular da [email protected] adresine yapılabilir.

Sınav Bilgileri: Sözlü sınav, 12/12/2023 tarihinde saat 09:00'da Efeler Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları arasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yetenek bulunmaktadır.

Sınav sonuçları, 29/11/2023 tarihinde Efeler Belediyesi web sitesi üzerinden ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylara "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecek ve bu belge sınav girişinde ibraz edilmelidir.

Sınav sonuçlarına itirazlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yapılabilir. Başvuruları dikkate alınacak olan adayların atanmaları, sınav sonuçlarına ve diğer aşamalara bağlı olacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya kurallara uymayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak atanacaklardır.

Kaynak: İşkur