SPK MEMUR TEKNİKER ALIMI MEMURLAR ALIMI BAŞLADI! Sermaye Piyasası Kurulu

SPK MEMUR TEKNİKER ALIMI MEMURLAR ALIMI BAŞLADI! Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu! SPK MEMUR TEKNİKER ALIMI MEMURLAR ALIMI BAŞLADI

SPK MEMUR TEKNİKER ALIMI MEMURLAR ALIMI BAŞLADI! Sermaye Piyasası Kurulu

2023 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek personel alım detayları, başvuru şartları ve süreçler hakkında özet bilgiler.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023 yılı personel alımı için giriş sınavı düzenleyecektir. Alım, Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında olacak.

Toplamda 43 Memur, 8 Koruma ve Güvenlik Memuru, 4 Şoför, 1 Tekniker, 2 Arşivci, 4 Teknisyen ve 4 Hizmetli pozisyonu için alım yapılacaktır.

Başvurular 18 Ekim 2023 - 1 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden SPK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden yapılacaktır.

Adaylar sadece bir sınav için başvurabilecek, birden fazla sınava başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Giriş sınavı, sözlü sınav olarak gerçekleştirilecek ve sınavın tarih ve yeri SPK'nin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden duyurulacaktır.

Sınav Detayları
Sözlü sınavda adaylar; T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve Dil Bilgisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yetenek konularından değerlendirilecek.

Ayrıca, sadece Şoför kadrosu için uygulama sınavı yapılacak. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için adayların, sınav komisyonunun verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Sınav sonuçları, SPK'nin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlara itirazları sınav komisyonuna dilekçe ile bildirebilirler.

Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı, 06530 Çankaya/ANKARA
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6No:156

Başvuru ve sınav süreçlerini takip etmek ve detaylı bilgi almak için SPK'nin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kaynak: isealimkariyerkapisi