T.C. BAŞKONSOLOSLUK Türk Uyruklu Sözleşmeli ALIM! İŞ İLANLARI

T.C. BAŞKONSOLOSLUK Türk Uyruklu Sözleşmeli ALIM! İŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI T.C. BAŞKONSOLOSLUK Türk Uyruklu Sözleşmeli ALIM

T.C. Başkonsolosluk tarafından düzenlenen Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı hakkında önemli bilgiler.

Başvuru şartları, sınav aşamaları ve başvuru tarihleri hakkında detaylar.

Cape Town Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı'na dair tüm detayları içeren bu yazımızda, sınavla ilgili bilmeniz gereken her şeyi bulacaksınız.

Başvuru şartlarından, sınav tarihlerine kadar her konuyu ele alacağız.

Başvuru Koşulları ve Belgeleri

Başvuru yapmadan önce, sınavın başvuru koşullarını ve gereken belgeleri dikkatle gözden geçirmeniz önemlidir. İşte başvuru koşulları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,

En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

Bilgisayar kullanabilmek.

Başvuru için gerekli belgeler ise şunlardır:

Özgeçmiş (CV)

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği

Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti

En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti

Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf

Sınav Aşamaları

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı, yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 12 Aralık 2023 tarihinde Cape Town'da düzenlenecektir. Sınavın içeriği şunlardan oluşur:

Türkçeden İngilizceye çeviri (1 saat)

İngilizceden Türkçeye çeviri (1 saat)

Türkçe kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinde sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. Bu sınavın konuları şunlardır:

Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür

Türkiye ve Dünya Coğrafyası

Osmanlı Tarihi

Türk İnkılap Tarihi

Uygulamalı Sınav Konuları:

Daktilo (Bilgisayar) sınavı

Başvuru Süreci

Başvurular, 12 Kasım 2023 tarihinden başlayarak 28 Kasım 2023 tarihine kadar e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, tüm başvuru belgelerinin asılları veya onaylı suretleri en geç 7 Aralık 2023 tarihine kadar T.C. Cape Town Başkonsolosluğu'na ulaştırılmalıdır.

Sınav Yeri

Yazılı sınav "4 Bree Street, Portside Building, Office Number 1601, Cape Town, 8001" adresindeki Başkonsolosluk kançılaryasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav da aynı adreste gerçekleştirilecektir.

Başvurularınızı eksiksiz ve zamanında yaparak Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı'na katılma şansını elde edebilirsiniz. Başarılar dileriz!

Bu bilgilere ek olarak, daha fazla detay ve iletişim bilgileri için Cape Town Başkonsolosluğu'nun resmi iletişim kanallarını kullanabilirsiniz:

Kaynak: iskur