T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Yeni Sürekli İşçi Alım! Sayıştay İdaresinde görev alacak personel alım

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Yeni Sürekli İşçi Alım! Sayıştay İdaresinde görev alacak personel alım
Sayıştay İdaresinde görev alacak personel alım! T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Yeni Sürekli İşçi Alım!

Sayıştay Başkanlığı sürekli işçi alım ilanı hakkında genel ve özel şartları, başvuru sürecini ve önemli detayları bu içerikte bulabilirsiniz.

Sayıştay Başkanlığı Sürekli İşçi Alım İlanı

Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 9 sürekli işçi (Bakım ve Onarım Elemanı) alımı yapacaktır.

Genel Şartlar

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Belirli suçlardan mahkum olmamak, Kamu kurumlarından ihraç edilmemek, Kamu kurumlarının özel kanunlarına uygun şartları taşımak,

Askerlikle ilişiği olmamak, Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, Arşiv araştırması sonucunda engel bulunmamak, Öncelik hakkı sahiplerinin belgelemesi gerekmektedir.

Özel Şartlar

Sağlık sorunu bulunmamak, 30 yaşını doldurmamış olmak, Belirtilen pozisyonların şartlarına haiz olmak, Mezuniyet ve diğer belgeleri sunmak, Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak, Ankara'da ikamet ediyor olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular 6/11/2023-10/11/2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Her aday sadece bir kadroya başvurabilir.

Kura İşlemi ve Sonuçlar

Kura çekimi 22/11/2023 tarihinde noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar Sayıştay Başkanlığı internet sitesinde duyurulacaktır.

Sözlü Sınav İçin Belge Teslim İşlemleri

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adaylar, belge teslimi hakkında Sayıştay Başkanlığı internet sitesinden bilgilendirilecektir.

Sözlü Sınav ve Atama İşlemleri

Sözlü sınavda adaylar genel kültür, genel yetenek, iletişim becerileri ve mesleki bilgileri üzerinden değerlendirilecektir. Sınav sonuçları duyurulacaktır ve itirazlar internet üzerinden yapılacaktır.

Başvurularınızı eksiksiz ve zamanında yaparak Sayıştay Başkanlığı'nda kariyer fırsatını yakalayabilirsiniz. Detaylar için Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak: kamuilan