T.C. ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK! İş İlanları Yeni Personel Alımı Başlattık

T.C. ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK! İş İlanları Yeni Personel Alımı Başlattık
İş İlanları Yeni Personel Alımı Başlattık T.C. ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK

Üniversite Sözleşmeli Personel Alımı hakkında tüm detaylar. Başvuru süresi 13.11.2023 - 27.11.2023.

Üniversite, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin B fıkrası hükmüne dayanarak, Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasları düzenleyen kararnameler çerçevesinde, 1 Canlı Model sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Aranılan Nitelikler

Başvuracak adaylarda aranan özel şartlar şunlardır:

En az lise mezunu olmak.

KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar mülakat sonucuna göre belirlenecektir.

Vücut bütünlüğüne sahip olmak.

Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olması

(Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenilecektir).

Genel şartlar ise şunlardır:

Türk Vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)

Eğitim Fakültesi Yazı İşleri Bürosuna istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen yapılacaktır.

Başvuru Adresi: Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Zeynel Bey Yerleşkesi, Keklik Pınar Caddesi, Merkez/HAKKARİ.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Hakkari Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

İstenilen Belgeler

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir:

Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi.

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi.

Fotoğraf (2 adet).

Savcılık iyi hal kâğıdı (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir).

İş Talep Formu.

Kaynak: kamuilan