TARIM BAKANLIĞI! Yetiştirilip Yurt dışına gönderilecek personel ALIMIDIR

TARIM BAKANLIĞI! Yetiştirilip Yurt dışına gönderilecek personel ALIMIDIR
Yetiştirilip Yurt dışına gönderilecek personel ALIMIDIR! TARIM BAKANLIĞI!

TARIM BAKANLIĞI! Yetiştirilip Yurt dışına gönderilecek personel ALIMIDIR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yurtdışı eğitim programlarına başvuru için gerekli genel ve özel şartlar, başvuru prosedürü ve gereken belgeleri detaylıca öğrenin. İlgili meslek dallarında yükseköğrenim tamamlama ve belirtilen sürelerde çalışma. Birim amirinin olumlu görüşü alınması.

Kademe ilerlemesi cezası almamış olma. Erkekler için askerlikle ilişkisi olmamak. Belirtilen yaş sınırlamalarına uygun olma. Aynı konuda önceki eğitim almamış olma. Gerekli yabancı dil bilgisi düzeyine sahip olma ve belgelerin geçerliliği.

Hastalık sebebiyle eğitim engeli olmamak. Yurtdışı öğrenim sonrası mecburi hizmet yapma kabulü. Özel Şartlar ve Sınıflar Teknik Hizmetler (T.H.S.) Sağlık Hizmetleri (S.H.S.) Genel İdari Hizmetler (G.İ.H.S.) Gerekli Belgelerin Listesi Başvuru bilgi formu ve birim amirinin onayı.

Yabancı dil belgesi ve doğrulama kodu. Mezuniyet belgesi ve dış ülke mezunları için ek belgeler. Onaylı hizmet belgesi. Kabul belgesi ve Türkçe çevirisi. Başvuru ve Seçim Süreci Elektronik başvuru yapma ve gerekli belgeleri yükleme.

Yurt dışı eğitim kontenjanı için başvuru sınırlamaları. Kabul belgesi ve tercih yapılacak ülkeler hakkında detaylar. Üniversite kabul belgesi ve sıralama kriterleri. Eğitim konuları ve hizmet sınıfları. Eksik belge ile başvuruların değerlendirmeye alınmaması.

Elektronik başvuru süresi. Mülakata davet ve şartları. Mülakat tarihinin duyurulma şekli. Mülakata katılım ve izinli sayılma durumu. Bu kriterlere uygun olarak başvurularınızı yapabilir ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunduğu yurtdışı eğitim fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Kaynak: isealimkariyerkapisi