TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ! İş İlanları YENİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ! İş İlanları YENİ
İş İlanları YENİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde memur alımı için yapılan ilanı inceleyin.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yeni memur alımları için başvuruları kabul ediyor. İşte detaylar:

Başvuru Genel Şartları:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları:

İlgili unvan için uygun bir lisans programından mezun olmak,

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

Başvuru Belgeleri:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı (aslı veya noter onaylı fotokopisi),

Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi),

Yabancı okul mezunları için denklik belgesi (aslı veya noter onaylı örneği),

KPSS sonuç belgesi (ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı),

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Hangi kadroya başvurulduğuna dair dilekçe (Her aday sadece bir kadroya başvurabilir).

Başvuru Yeri ve Tarihi: Başvurular, 20/11/2023 - 24/11/2023 tarihleri arasında Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir

Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat:4'te bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir.

Elektronik başvurular için [email protected] adresi kullanılabilir.

Sınav Tarihi ve Konuları: Sözlü sınavlar 11/12/2023 tarihinde başlayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsayacak.

Başvuru ve işlem sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılacak.

Daha fazla bilgi için Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: kamuilan