ULAŞTIRMA VE ALYAPI Bakanlığı 15 kişi! Yeni işçi alımı İŞ İLANLARI

ULAŞTIRMA VE ALYAPI Bakanlığı 15 kişi! Yeni işçi alımı İŞ İLANLARI
Yeni işçi alımı İŞ İLANLARI ULAŞTIRMA VE ALYAPI Bakanlığı 15 kişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni iş ilanlarıyla yeni personel alımı başlatıştır. Haberleşme uzman yardımcısı alımı için başlatılan duyuru esasınca işe alım için 15 kişi sayısı verilmiştir.

İstihdama konu olan bu 15 kişi için sözlü şekilde giriş sınavı uygulanacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımında merkez bölümünde değerlendirilmek üzere yeni personeller alımı yapacaktır.

Aynı şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu işe alımda 657 sayılı kanun kapsamında işe alımları başlatmıştır. Alımla beraber istenilen kadrolar için Kpss puan ve Yds puan bilgileri detaylarda verilmiştir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıdaki tabloda yer alan öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2022 veya 2023 yıllarında gerçekleştirilen lisans düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavından yukarıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak,

4) Yukarıdaki tabloda belirtilen geçerli Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı veya dil yeterliliği bakımından en az aynı seviyede olmak üzere ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan aldığı bir belgeye sahip
olmak (YÖKDİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

5) 2024 yılı Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Adaylar, 27 Aralık 2023 – 27 Ocak 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı
“https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden başvuru yapabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.

2) Adayların sadece 1 (bir) başvuru hakkı bulunmaktadır.

3) Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ile KPSS ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi
üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği, mezuniyet veya
denklik belgesi ile ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil yeterlilik belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4) Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

5) Adaylar, el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak pdf veya jpeg formatında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan ilgili bölüme yükleyeceklerdir.

6) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

2022 veya 2023 yıllarında gerçekleştirilen lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü giriş sınavına çağırılacaktır. Sözlü giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ile sözlü giriş sınavı tarihi Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, bilgilerini Kariyer Kapısı
platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

SINAV YERİ, ZAMANI VE SINAV KONULARI

Sözlü giriş sınavı, 2024 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup adaylar;

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

5) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularından sözlü giriş sınavına alınacaktır. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1) Adayların sözlü giriş sınavında başarılı olabilmeleri için sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

2) Başarı sıralaması, sözlü giriş sınavından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenecektir.

3) Sözlü giriş sınavından alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır.

4) Sözlü giriş sınavında başarılı olanlar arasından giriş sınavı başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak
kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

5)Sözlü giriş sınavı sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylara ait liste Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup asıl ve yedek adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

6) Sözlü giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için kazanılmış hak
teşkil etmemektedir.

DİĞER HUSUSLAR

1) Bakanlığımız, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2) Sözlü giriş sınavı sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv
Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.

3) İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca
geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

4) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı İle Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri
geçerli olacaktır.

İLETİŞİM

Adres : Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Makalepark.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.