Üniversite 101 kişiyi Sözleşmeli işe alacaktır! İŞ İLANLARI YENİ

Üniversite 101 kişiyi Sözleşmeli işe alacaktır! İŞ İLANLARI YENİ
İŞ İLANLARI YENİ Üniversite 101 kişiyi Sözleşmeli işe alacaktır

Üniversite Rektörlüğü aldığı kararla tam olarak 101 kişi için işe alım başlatmıştır. Bu yeni işe alımda sözleşmeli şekilde işçiler işe alınacak olup, 657 sayılı kanun uyarınca işe alımlar yapılacaktır.

Söz konusu bu işçi alımında yine Kpss B puan türüne göre işe alım kabulleri yapılacak olup sıralama ise buna göre uyarlanmış olacaktır.

İşçiler işe alındıktan sonra ise maaş ödemleri konusunda sağlanacak ücretler, Üniversite özel bütçesinden karşılanacaktır. Bu işe alıma ilişkin olan Genel ve Özel şartlar ise aşağıda listelenmiştir.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvurduğu pozisyon ile aynı pozisyonda
4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam
edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- Tüm adayların 24 (yirmi dört) saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış
mekanlarda çalışmasına engel akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili bir durumunun olmaması
gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan tüm adaylardan işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate
alınarak gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları
istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır,
göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek olup buna ilişkin beyan formu alınacaktır.
8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
I- Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adaylardan;
Tüm kodlardaki Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adayların 01.01.1988 ve
sonrası doğmuş olma şartı aranacaktır.
1) Destek Personeli (Temizlik) (Pozisyon Kodu 125);
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde “X - YARDIMCI
HİZMETLER SINIFI” için tanımlanan görevleri yapmak.
b) Üniversitemizin ilçelerde (Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Havsa) bulunan
birimlerinin/tesislerinin ihtiyaçları da dikkate alınacağından bu birimlerde görev yapmasına engel
bir durumu bulunmamak.
Görev Tanımı:
1- Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe
bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi görevler,
2- Üniversitemize bağlı birimlerde pencere, masa, aydınlatma armatür vb yerleri silme
temizleme ve süpürme,
3- Katı atık ve geri dönüşüm materyallerinin düzenli toplanması ve istif alanlarına
taşınması,
4- Tuvaletlerin ve ortak kullanım alanlarının günlük olarak temizliği ile eksik
malzemelerin tamamlanması,
5- Her türlü malzeme, teçhizat ve yükün taşınması,
6- Yiyecek-içecek servisi,
7- Görev yaptığı birim yöneticisi tarafından verilen benzer iş ve işlemleri yürütmek.
2) Destek Personeli (Kaloriferci) (Pozisyon Kodu 126);
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinde “X - YARDIMCI
HİZMETLER SINIFI” için tanımlanan görevleri yapmak,
b) MEB onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçilik belgesine sahip olmak.
Görev Tanımı:
1-) Kış mevsiminde sorumlu olduğu birim/birimlerin ısıtma sistemlerini hava şartlarına
bağlı olarak çalıştırmak.
2-) Isıtma sistemlerinin basit bakım ve temizliklerini yapmak.
3-) Yaz mevsiminde Destek Personeli(Temizlik) pozisyonu için tanımlanmış görevleri
yapmak.
3) Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Pozisyon Kodu 127);
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinde “X - YARDIMCI
HİZMETLER SINIFI” için tanımlanan görevleri yapmak,
Görev Tanımı:
1- Çalıştığı ünite/servisi (sterilizasyon ve dezenfeksiyon) kullanıma hazır bulundurmak,
2- Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde
elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım edilmesi ve benzeri işleri
yapmak,
3- Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak
hastanın beslenmesine yardımcı olmak hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb) toplamak
ve temizlemek,
4- Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya
uygulanmasına yardım etmek,
5- Kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde
saklanmasında sağlık meslek mensubuna yardım etmek
6- Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine,
tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım etmek
7- Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak
8- Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek,
9- İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek
mensubuna bildirmek,
10- Görev yaptığı birim yöneticisi tarafından verilen, tanımlanmış diğer görev yetki ve
sorumlulukları yürütmek.
4) Destek Personeli (Şoför) (Pozisyon Kodu 130);
a) D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Geçerliliği sona ermemiş.)
b) Şoför olarak en az 3 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.
c) Geçerli “SRC” Belgesine sahip olmak.
Not: Destek Personeli görev tanımları adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.
Üniversitemiz, iş/işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını
saklı tutar.
II-Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Pozisyon Kodu 131-132);pozisyonuna başvuracak
adaylardan;
1) Erkek ve Kadın Adaylar için;
a) Erkek adaylar için; en az 170 santimetre boyunda olmak ve boy uzunluğunun cm
cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 in üzerinde, 10 un altında olmamak.
(Örnek: 170 cm boyunda olan adayın başvurusunun kabul edilebilmesi için kilosu en fazla 85 kg,
en az 60 kg olabilir)
b) Kadın adaylar için; en az 165 santimetre boyunda olmak ve boy uzunluğunun cm
cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 in üzerinde, 10 un altında
olmamak.(Örnek: 165 cm boyunda olan adayın başvurusunun kabul edilebilmesi için kilosu en
fazla 80 kg, en az 55 kg olabilir)
c) Doğum tarihi 01.01.1988 ve sonrası olmak.
d) 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile
tamamlamış olmak ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.
e) Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.
f) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak.
g) Üniversitemizin ilçelerde (Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Havsa) bulunan
birimlerinin/tesislerinin ihtiyaçları da dikkate alınacağından bu birimlerde görev yapmasına engel
bir durumu bulunmamak.
Not: Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak alınacak kadın adaylardan bir adedi
Edirne/Merkez, bir adedi Edirne/Uzunköprü diğeri ise Edirne/Keşan’da görev yapması
planlanmıştır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Makalepark.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.