UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVLI ALIM DUYURUSU! TC Sağlık Bakanlığı

UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVLI ALIM DUYURUSU! TC Sağlık Bakanlığı
TC Sağlık Bakanlığı! UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVLI ALIM DUYURUSU!

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Sağlık Uzman Yardımcılığı Sınavı ile ilgili önemli detaylar. Başvuru şartları, sınav tarihleri, başvuru süreci ve daha fazlası.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş olan 5, 7 ve 9. dereceli kadrolarına toplamda 25 sağlık uzman yardımcısı alımı yapacaktır. İşte bu önemli sınav hakkında bilmeniz gereken detaylar:

Başvuru Tarihi: Sınav başvuruları 01 Kasım 2023'te başlayacak ve 07 Kasım 2023'te sona erecektir.

Sınav Tarihi ve Yeri: Sınavlar 06 - 11 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek ve T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi'nde yapılacaktır.

Sınavın saati hakkında bilgilendirme Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından http://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yapılacaktır. Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı internet sitesinde görebilecektir.

Sınava katılacak adaylar, sınav saatinden en az yarım saat önce hazır bulunmalı ve yanlarında kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmalıdır.

Başvuru Şartları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine uygunluk, 4 yıllık eğitim veren fakültelerin belirtilen bölümlerinden mezun olma veya denklik,

2022 veya 2023 KPSS'den en az 70 puan alma, 01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olma şartları aranmaktadır.

Başvuru Şekli: Başvurular 01 - 07 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresinden yapılacaktır. Bu tarihler dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Belgeleri: Sözlü sınava katılacak adaylar, Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurup ıslak imzalı ve fotoğraflı olarak yanlarında bulundurmalıdır.

Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği gerekmektedir.

Sınav Katılım Şartları: Sınav sonuçlarına göre belirlenen KPSS puanı sırasına göre adaylar çağrılacak.

Sınav konuları ve değerlendirme kriterleri önemlidir: Sınav konuları ve alan bilgisi (50 puan), Konuları özetleme yeteneği, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (10 puan),

Liyakat, temsil kabiliyeti, mesleki davranış (10 puan), Özgüven, ikna kabiliyeti, genel yetenek ve kültür (10 puan), Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).

Sınav Sonuçları ve Değerlendirmesi: Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden 70 puan almak gerekmektedir. Eşit puan durumunda KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

Sonuçların İlanı ve İtiraz: Sınav sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecektir. İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde yazılı olarak yapılabilecektir.

Atama İşlemleri: Başarılı adayların atama işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde belirtilen takvime göre yapılacaktır.

Atamaya hak kazananlar, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince değerlendirilip göreve başlayacaktır.

Ataması yapılan adaylar, belirtilen süre içerisinde göreve başlamamışsa veya atanma hakkından vazgeçmişse atamaları iptal edilecektir.

İletişim Bilgileri: T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi

Kaynak: kamuilan