Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 66 kişi işçi alınacak! İş İLANLARI

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 66 kişi işçi alınacak! İş İLANLARI
İş İLANLARI Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 66 kişi işçi alınacak

Yüksek Öğretim Kurulu, 66 kişilik sözleşmeli iş imkanı sunuyor! Başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler şöyledir.

YÖK, sözleşmeli olarak 66 kişi alımı gerçekleştirecek.

Alımlar, 657 sayılı kanun uyarınca yapılacak ve Kpss puanları belirleyici olacaktır.

Başvurular, 08.12.2023 - 22.12.2023 tarihleri arasında YÖK Kurulu Başkanlığına yapılacaktır.

Başvuru adresi: YÖK Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler Mah. 1600 Cad. No:10 Bilkent/Çankaya/ANKARA.

Önemli not: Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Genel Şartlar
1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği hakkında yaptırılacak
güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü
maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin
bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığının alınmaması gerekmektedir.
5- Başkanlığımız her aşamada ilanı iptal etme veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6’ncı maddesi gereğince sözleşmeli
personel olarak atanmaya hak kazananların, işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden
herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek
taraflı olarak feshedilir.
7- Lisans mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P3, ön lisans mezunlarının başvurularında
2022-KPSS P93, ortaöğretim mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P94 puan türleri dikkate
alınacaktır.
8- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla
pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,
atamaları yapılmış ise iptal edilir.
10- Pozisyonlara, eşdeğerliliği kabul edilen bölüm/program/alanlardan mezun olanların da
başvuruları kabul edilecektir.
11- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Makalepark.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.