YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI! 51 Memur Alımı Yapılacaktır İŞ İLANLARI

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI! 51 Memur Alımı Yapılacaktır İŞ İLANLARI
51 Memur Alımı Yapılacaktır İŞ İLANLARI YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatı kapsamında personeller alacağını duyurmuştur. Bu duyuru ışığında detaylar ise şu şekilde şekillenmiştir. Tam olarak 51 kişi işe memur sıfatında alınacaktır. Başvurular tarih olarak 08.12.2023 tarihinden 17.12.2023 tarihine kadar yapılması gerekecektir.

Başvurunuzu e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım şeklinde yapabileceksiniz. Aynı şekilde Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden de elektronik ortamda başvuru kabul edilecektir.

Başvurular için gereken şartlar ise şu şekilde sıralanmıştır.

BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657
sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan
adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

4. 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;
Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

Özel Şartlar
- Arşiv Memuru, Santral Memuru ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya
dengi okul mezunu olmak.
- Teknisyen kadrolarına atanabilmek için orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı
ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dallarından mezunu olmak.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Makalepark.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.