Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı! İŞ İLANLARI ALAN UZMANI ALIMI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı! İŞ İLANLARI ALAN UZMANI ALIMI
İŞ İLANLARI ALAN UZMANI ALIMI Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen alan uzmanı alımı hakkında şartlar, başvuru süreci ve sınav aşamaları hakkında detaylı bilgi. Başvurular 14 Kasım 2023'ten itibaren başlayacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde azami 10 alan uzmanı alımı yapacak. İşte başvuru şartları ve detaylar:

Sınav Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mavi Kart sahibi veya yabancı uyruklu olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak ve belirli suçlardan mahkûm olmamak.

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.

Başvuru yapılacak pozisyon için Tablo-1’de belirtilen özel niteliklere sahip olmak.

Yabancı dil bilgisi şartlarına uymak. (YDS veya denkliği)

Kamu kurumlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yaparken sözleşmesi feshedilenlerin bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Sınav Konuları:

Yazılı sınav, pozisyonlara göre analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme ve fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil yeterliliği ile ilgili sorulardan oluşur.

Adayların yazılı sınavda geçer not alabilmeleri için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Sözlü sınav ise farklı değerlendirme kriterleri üzerinden yapılır ve en az 70 puan almak gereklidir.

Başvuru Belgeleri:

Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik, diploma, yabancı dil belgesi, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, adli sicil belgesi, askerlik durum belgesi ve vesikalık fotoğraf bulunmaktadır.

Başvuru Süreci:

Başvurular 14 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve 18 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir.

Başvuruların eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Birden fazla pozisyon için başvuru yapılamaz.

Sonuçlar ve Atama:

Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinde duyurulacak ve itirazlar kabul edilecektir.

Sonuçların kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde boşalan pozisyonlara başarı sıralamasına göre yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

Başvuru detayları ve daha fazla bilgi için Başkanlığın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: iskur