Zabıta Memur Alımı 20 YENİ ALIM! BELEDİYE BAŞKANLIK İDARESİ

Zabıta Memur Alımı 20 YENİ ALIM! BELEDİYE BAŞKANLIK İDARESİ
BELEDİYE BAŞKANLIK İDARESİ! Zabıta Memur Alımı 20 YENİ ALIM

Zabıta Memur Alımı 20 YENİ ALIM! BELEDİYE BAŞKANLIK İDARESİ

Belediye 20 zabıta memuru alımı gerçekleştiriyor. Başvuru süreci, gerekli belgeler ve sınav detayları rehberimizde.

20 yeni zabıta memuru alımı yapacak. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Adayların, belirtilen boş kadrolara başvuruları 1 Aralık 2023'e kadar kabul edilecek.

Adayların, Türk vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları, belirli suçlardan mahkum olmamaları gibi genel şartları taşımaları gerekmekte.

Ayrıca, erkek adaylar için askerlik durumu, tüm adaylar için bedensel ve akıl sağlığı yeterliliği de aranan özellikler arasında.

Başvuru sırasında, adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmekte: Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesi.

Sürücü belgesi, KPSS Sonuç Belgesi, Askerlik durumu ve görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan, Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.

Başvurular, 27/11/2023 - 01/12/2023 tarihleri arasında Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

Başvuruların değerlendirilmesi KPSS puanlarına göre gerçekleştirilecek ve en yüksek puanlı adaylardan başlamak üzere belirlenen kadro sayısının beş katı oranında aday, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

Sözlü ve uygulamalı sınav, 19/12/2023-21/12/2023 tarihleri arasında Seyhan Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları, www.seyhan.bel.tr adresinden ilan edilecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar, KPSS ve sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak sıralanacak ve atamalar bu puanlara göre yapılacak.

Sınav sonuçlarına itirazlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak yapılabilecek ve itirazlar sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde değerlendirilecek.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak.

Kaynak: isealimkariyerkapisi