Emeklilik Sistemine Yeni Düzenlemeler 12. Kalkınma Planı İle Açıklandı!

Emeklilik Sistemine Yeni Düzenlemeler 12. Kalkınma Planı İle Açıklandı!
Hükümet, 2024-2028 yıllarını kapsayan emeklilik sistemi ve sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor.

2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı çerçevesinde aylık bağlama oranı ve emeklilik kriterlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda yepyeni planlar yapılıyor. . İşte bu yeni düzenlemelere dair ayrıntılı detayların satır başları…

Emeklilik Kriterlerinin Yeniden Düzenlenmesi

Aylık bağlama oranının düşüşe yol açtığı aylık bağlama sistemi, daha fazla istihdamı teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde revize edilecek.

Bu adımın temel amacı, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve daha fazla kişinin daha uzun süre çalışmasını teşvik etmektir. Bu sayede sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği sağlanmış olacak.

Ayrıca, emeklilik yaşının belirlenmesinde doğuşta beklenen hayat süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarının kullanılması planlanıyor.

Bakım Sigortası ve Mesleki Rehabilitasyon

Nüfusun yaşlanması nedeniyle sosyal güvenlik sistemine getirilen ek önlemler arasında bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon bulunuyor.

Bu uygulamalar yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanını artırmayı ve sürekli iş göremezlik geliri veya maluliyet aylığı alan kişilerin yeniden iş gücü piyasasına dönmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tamamlayıcı Emeklilik ve Sağlık Sigortaları

Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahını artırmayı ve kişilere ilave sağlık güvencesi sunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleri desteklenerek genel sağlık sigortası sisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilerek kişilere alternatif sağlık güvenceleri sunulacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS)

BES, daha cazip hale getirilerek katılımcı sayısı ve fon tutarı artırılacak. OKS işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacak. BES ile OKS'nin birleşmesi sonucu ikinci basamak bir emeklilik sistemi kurulacak.

Ayrıca, BES'te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması sağlanacak. Genç nesillerin BES'e katılımı ve sistemi kullanımı teşvik edilecek.

5G ve Elektronik Haberleşme

5G teknolojisi ile ilgili çalışmalar hızlandırılacak. Elektronik haberleşme alanında yeni nesil teknolojiler ve altyapılar desteklenecek.

Bu kapsamda, yerli üretim ve AR-GE destekleri sağlanacak, yüksek hızlı, güvenli ve uygun maliyetli geniş bant erişimi yaygınlaştırılacak ve rekabetin güçlendirilmesi için düzenlemeler yapılacak.