Memur Olmak İçin İstifa Eden Kişi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Memur Olmak İçin İstifa Eden Kişi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?
Memurluk hayatına geçiş yapmak isteyen işçiler, işverenlerinden kıdem tazminatı alabilir mi? İşte haberin ayrıntıları.

İşçi Kıdem Tazminatı ve Memuriyete Geçiş Durumu Hukuki Bir Haklı Sebep Olarak Kabul Edilmedi. İş Kanunu'na göre, istifa eden bir işçi genel olarak kıdem tazminatı hakkına sahip değildir.

Kıdem Tazminatı İçin Haklı Sebep Gerek!

İş sözleşmesinin haklı bir nedene dayandığı durumlarda işçi kıdem tazminatı alabilir. Bu haklı nedenler arasında emeklilik, sağlık sorunları, kadın işçinin evlenmesi, işçinin askere gitmesi, işçinin ölümü, işverenin ahlak kurallarına aykırı davranışları gibi durumlar bulunmaktadır.

Ancak, işçinin devlet memurluğuna geçiş sebebiyle işten ayrılması, Yargıtay'ın verdiği bir karara göre haklı bir nedene dayanmamaktadır. Yargıtay, işçinin daha iyi bir iş bulma veya devlet memuriyetine başlama gibi gerekçelerle iş sözleşmesini sonlandırmasının haklı bir neden olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla, işçinin devlet memurluğuna geçiş sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda kıdem tazminatı hakkı doğmamaktadır.

Memuriyet Haklı Bir Neden Bulunmuyor!

Bu kararın temel nedeni, işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayandırmadan istifa etmesinin, işverenin işten çıkarılma yükümlülüğünü ortadan kaldırarak işçiyi korumak amacıyla oluşturulan kıdem tazminatı hakkını kötüye kullanmasını engellemektir.

Kısacası, işçinin devlet memuru olmak için istifa etmesi, kıdem tazminatı hakkına haklı bir nedene dayanmaz ve bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz.