SGK'ya Eksik Bildirimde İşçiye Tazminat Hakkı Doğuyor!

SGK'ya Eksik Bildirimde İşçiye Tazminat Hakkı Doğuyor!
SGK'ya işçilerin çalışma gün sayısını eksik bildiren işverenlere tazminat açılabilecek. İşte haberin detayları…

Bir işçinin ay içinde çalıştığı gün sayısı ve ücreti her ay SGK'ya işveren tarafından bildirilmesi gereken önemli bilgidir.

SGK, bu bildirimlere dayanarak işçinin emekli aylığını, rapor parasını ve ölüm durumunda geride kalanlara bağlanacak ölüm aylığının miktarını hesaplar.

Ancak, işverenin bu bilgileri eksik veya hatalı bir şekilde bildirmesi, işçinin haklarını etkileyebilir. Özellikle işçinin emekli aylığına hak kazanamaması ya da aylığı düşük alması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir.

İşverenler, her ayın bildirimini sonraki ayın 26'sına kadar SGK'ya yapmak zorundadır. İşçiler, çalıştıkları gün sayısını ve aldıkları ücreti bildikleri için, işverenin SGK'ya yaptığı bildirimin bu bilgilere uygun olması önemlidir.

E-Devlet İle Bildirimleri Kontrol Edin

e-devlet-ile-bildirimleri-kontrol-edin.webp

İşçilerin bu eksiklikleri takip etmeleri ve işverenin yaptığı bildirimleri düzenli olarak kontrol etmeleri mümkündür.

E-Devlet üzerinden, sigortalılar 'turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu' bağlantısıyla hizmet dökümlerine erişebilirler.

Hizmet dökümü, işveren tarafından ilgili ayda yapılan bildirimleri içerir. İşyeri numarası, işçinin çalıştığı işyerinin SGK'daki kayıtlı numarasını gösterir. Bu sayede işçiler, hangi işyerinden sigortalı olduklarını öğrenebilirler.

SGK'ya göre, işçi tam bir ay çalıştıysa, işverenin 30 gün olarak bildirim yapması gerekmektedir. "Prime Esas Kazanç" bölümü ise işverenin işçisinin ücretini SGK'ya bildirdiği bölümdür ve gün sayısı ile birlikte önemli bir bilgi taşır.

Fesih Hakkı ve Kıdem Tazminatı

Ücretin eksik ödenmesi veya SGK'ya eksik bildirim yapılması, ciddi bir suçtur ve buna ceza vardır. İşçi, işverenin ücretini eksik bildirmesi nedeniyle önce işvereni uyarabilir ve ardından bildirimde düzelme yapılmazsa iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

Ancak iş sözleşmesini fesheden işçiye işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle SGK, sürekli olarak bildirimleri kontrol eder ve eksiklikler konusunda işçilere SMS ile uyarıda bulunur.

SGK'dan Gelen Uyarılar

SGK, işçilerin prime esas kazançlarını düzenli olarak kontrol eder. İşçinin prime esas kazancında bir önceki aya göre yüzde 20 veya daha fazla bir azalma yaşanırsa, işçiye bir uyarı SMS'i gönderilir. Bu SMS, işçinin SGK'ya bildirilen ücretindeki azalmayı bildirir. İşçi, bu SMS'i aldığında işvereniyle iletişime geçmeli ve eksik bildirimin nedenini öğrenmelidir. SGK'nın amacı, işçilerin ücretlerinin doğru bir şekilde SGK'ya bildirilmesini sağlamaktır.