Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücret hesaplaması yargıtay kararıyla 2 şartla gündemde!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücret hesaplaması yargıtay kararıyla 2 şartla gündemde!
Yargıtay, fazla mesai ücretlerinin hesaplanmasında imzalı bordroların dikkate alınması gerektiğine dair önemli bir karar verdi.

Yargıtay, fazla mesai ücretlerinin hesaplanmasında özel sektörde görev almakta olan kişiler için emsal bir karar oluşturdu.

Bu konuda imzalı bordroların dikkate alınması gerektiğine dair önemli bir karar verdi. Bu karar milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiriyor.

Mahkeme Süreci

Mesele, bir lokantada garson olarak çalışan M.D.'nin işten ayrıldıktan sonra resmi tatillerde fazla mesai yaptığını iddia etmesi ve fazla mesai alacaklarının tahsilini istemesiyle başladı. Lokanta sahibi S.H. ise iddiaları reddetti.

İlk Derece Mahkemesi, tanık beyanlarına dayanarak fazla mesai yapıldığına hükmetti. Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bu dava dosyasını inceledi.

İmzalı Bordrolar Önemli

Yargıtay kararı, fazla mesai taleplerinde imzalı bordroların dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Kararda, imzalı bordrolardaki fazla çalışma sürelerinin yazılı belge olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

İşçinin İspat Yükümlülüğü

Fazla çalışma iddiasında bulunan işçinin bu iddiayı ispatlamakla yükümlü olduğu belirtildi. İşçinin ücret bordrolarını kullanarak fazla çalışma sürelerini ispatlayabileceği vurgulandı. Yargıtay kararına göre, bordroların sahteliği ispat edilmediği sürece bu bordrolar kesin delil olarak kabul edilmelidir.

Kararın Uygulanabilirliği

Karar, fazla mesai davalarında imzalı bordroların önemini bir kez daha vurgulamış olsa da, bazı uzmanlar uygulamada bu yönde bir değişikliğin henüz gerçekleşmediğini ve mahkemelerin tanık beyanlarına hala daha fazla değer verdiğini belirtiyorlar.

Avukat Cansen Erdoğan'ın Görüşü

Avukat Cansen Erdoğan, Yargıtay kararının önemine dikkat çekiyor, ancak uygulamada eksik olduğunu vurguluyor. Kendisine göre, yazılı belgeler eksikse veya eksik doldurulmuşsa işçi tanık beyanlarına başvuruluyor.

Karara rağmen Yargıtay'ın verdiği yönergelerin genel olarak göz ardı edildiğini ifade ediyor. Erdoğan, imzalı bordroların önemini yineleyerek, bu belgelerin sahteliğinin ispatlanmadıkça kesin delil sayılması gerektiğini belirtiyor.