2024 Bütçesi netleşti! Eğitime ayrılan tutar dudak uçuklattı. İşte o rakam!

2024 Bütçesi netleşti! Eğitime ayrılan tutar dudak uçuklattı. İşte o rakam!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 bütçesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2024 bütçesine dair ortaya çıkan rakamlar…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinin detaylarını paylaştı. Buna göre, 2024 yılında bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olması öngörülüyor. Bu durumda bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 6,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

Bütçe gelirlerinin ayrıntılarına bakıldığında, Gelir Vergisi 1 trilyon 188,9 milyar lira, Kurumlar Vergisi 1 trilyon 275,7 milyar lira, Katma Değer Vergisi 2 trilyon 497,7 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi 1 trilyon 403,9 milyar lira, Diğer Vergi Gelirleri 1 trilyon 41,5 milyar lira, Vergi Dışı Gelirler 1 trilyon 29,4 milyar lira olarak tahmin ediliyor.

Deprem İçin Önemli Kaynak Ayrıldı

2024 bütçesinde depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu kaynağın GSYH'ye oranı yüzde 2,5 olarak belirtildi.

Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Bütçe giderlerinin alt kalemlerine bakıldığında, personel giderlerinin 2 trilyon 865,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderlerinin 669,8 milyar lira, cari transferlerin 4 trilyon 52,8 milyar lira, sermaye giderlerinin 636,5 milyar lira, sermaye transferlerinin 68,1 milyar lira, borç verme giderlerinin 298,2 milyar lira, yedek ödeneklerin 215,3 milyar lira, faiz giderlerinin ise 1 trilyon 254 milyar lira öngörüldüğü görülüyor.

Eğitim Bakanlığına Yüksek Pay

egitim-bakanligina-yuksek-pay.webp

2024 bütçesinde eğitime büyük bir pay ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı için 2024 yılında 1 trilyon 90,2 milyar lira bütçe ayrıldı. Bu, bütçeden eğitime ayrılan payın yüzde 14,6 olduğu anlamına geliyor.

Yatırımlara Önemli Destek

2024 bütçesinde yatırımlara da büyük bir kaynak ayrıldı. Toplamda 1 trilyon 592,9 milyar lira yatırımlara ayrıldı. Bu miktar, 2024 bütçesinin yüzde 14,4'ünü oluşturuyor.