MEB'den devrim karar! Devlet okullarına 2024’te bu para ödenecek!

MEB'den devrim karar! Devlet okullarına 2024’te bu para ödenecek!
Millî Eğitim Bakanlığı, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında aidat zorunluluğunu kaldırma kararı aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında aidatı kaldırdı ancak katkı payı ödemesini serbest bıraktı.

Okul Öncesi Eğitim Ücretsiz, Ancak Katkı Payı Alınacak!

Artık okul öncesi eğitim hizmetleri resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz olarak sunulacak. Ancak öğrencilerin okulda geçirdikleri süre boyunca temel ihtiyaçlarının ve eğitim programının desteklenmesi için okullara katkı payı ödenecek. 2024 Katkı payının miktarı ise her yıl nisan ayında bir komisyon tarafından belirlenmekte.

Katkı Payı Belirleme Komisyonu

İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, katkı payı belirleme komisyonlarını kuracaklardır. Bu komisyonlarda şu isimler yer alacak;

  • Okul öncesi eğitimden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü
  • Anaokulu bulunan her derece türünden okul müdürü
  • Alan şefi
  • Anaokulu/anasınıfı aralarından seçilecek birer temsilci
  • Görevli memur
  • Döner sermaye saymanı

Katkı payının miktarına bu komisyon karar verecek olup tüm kararlar oy birliği ile alınmazsa, başkanın oyu 2 oy olarak sayılacaktır.

2024 Okul Katkı Payı Nasıl Belirlenecek?

2024-okul-katki-payi-nasil-belirlenecek.jpg

Katkı payı belirlenirken bölgenin sosyo-ekonomik durumu dikkate alınacaktır. Velilerin ekonomik durumunu zorlaştıracak kararlar alınamayacak ve tavan katkı payı miktarı, okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasını engellemeyecek şekilde sınırlı olacaktır.

Valilik Onayı ve Tavan Ödemeler

Katkı payı miktarları komisyon kararı aldıktan sonra valilik onayı ile yürürlüğe girecektir. Tavan ödemeler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Millî Eğitim Bakanlığı'na bildirilecektir. Öğrencilerden aylık olarak alınacak katkı payının karşılığında sunulmayan hizmet talep edilmeyecektir.

MEB, Aidat Uygulaması Hakkında Bilgilendiriyor

Önemli bir nokta olarak belirtmek gerekir ki, okul öncesinde aidat uygulaması yeni bir uygulama değildir. Bakan Yusuf Tekin daha önce bu konuda açıklamalarda bulunarak okul öncesi eğitimde aidat uygulamasının devam edeceğini duyurmuştu. Ancak ilkokul ve ortaokullarda aidat kesinlikle zorunlu değildir. bu konuda zorlama yapan idarecilere karşı hukuki yaptırımların uygulanacağını da belirtti.