Öğretmenlerin İsyan Ettiği 20 Sorun!

Öğretmenlerin İsyan Ettiği 20 Sorun!
Öğretmenlik görevini icra etmekte olan personellerin gerçek 20 sorunu bulunuyor. İşte o sorunlar…

Eğitim sistemiyle ilgili birçok kararın, sahada görev yapan öğretmenlerin görüşleri dikkate alınmadan masabaşı kararlarla alınıyor.

Bu da Öğretmenlerin katılmadığı bir karar sürecinin, eğitim sisteminin kurumsal bir kimlik kazanmasını ve sürdürülebilirliğini engellediği ortaya çıkıyor. Bu nedenle öğretmenlerin sahadan bildirdiği sorunları sıraladık.

Öğretmenlerin sahada yaşadığı sorunlar!

ogretmenlerin-sahada-yasadigi-sorunlar.webp

Öğretmenlerin maaşları ve ek ders ücretleri, mesleklerine ve emeklerine uygun bir düzeyde olmadığı konusunda büyük bir sorun olarak bulunuyor.

Öğretmelerin sınıflarında kullanacakları temel malzemeleri karşılamak için yetersiz olan ödeneklerin artırılması sorunu,

Öğretmenlerin itibarı artırılmalı, veli, öğrenci ve idare tarafından daha fazla desteklenmesi gerekiyor.

Öğretmenlerin kendilerine danışılmadan her yıl değişen eğitim sistemleri, istikrarlı bir şekilde gözden geçirilmesi büyük bir sorun oluşturuyor.

Öğretmenlerin mesai dışı toplantılar ve fazla iş yükünden kaynaklanan sorunları,

Öğretmenlerin işlerini karmaşık hale getiren ve gereksiz bürokratik evrakların azaltılması gerekiyor.

Özellikle ilkokul ve ortaokullarda merkezi sınavlara dayalı bir eğitim sistemi, öğrenciler üzerindeki baskıyı azaltacak şekilde yeniden düşünülmesi sorunu ortadan kaldırabilir.

Dersaneleri kapatırken benzer uygulamalara dönüşen okulların gözden geçirilmemesi,

Okulların güvenlik, temizlik ve mali sorunlarına yönelik çözümsüzlükler,

Öğretmenlerin tayinleri, daha planlı bir şekilde yapılmalı ve öğretmenlerin aile birliği gözetilmelidir.

Özellikle zorlu bölgelerde görev yapan öğretmenlere verilen tazminatlar gözden geçirilmelidir.

Eğitimli kesim dışındaki toplumsal katmanlara daha fazla önem verilmelidir.

Temiz, nezih ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmalıdır.

Gereksiz yoğunluktan arındırılmış bir müfredat oluşturulmalıdır.

Yönetici atamalarında liyakat esas alınmalıdır.

Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin daha fazla değer görmesi gerekmektedir.

İdarecilerin insiyatifine bırakılan ve her okuyanın farklı anlam çıkardığı yönetmelikler gözden geçirilmelidir.

Atamalar daha planlı bir şekilde yapılmalıdır.

Eğitim sektöründe sadece öğretmenler arasında var olan "ücretli öğretmenlik" uygulaması gözden geçirilmelidir.

Öğretmenlerin biriken mali sorunlarına çözüm bulunmalıdır.

Öğretmenlerin aile birliği gözetilmelidir.

Öğretmenlerin itibarını artıracak önlemler alınmalıdır.