Özel Eğitimde Mesleki Eğitim Güçlendirme Projesi 3. Aşaması Başlıyor! İşte Detayları

Özel Eğitimde Mesleki Eğitim Güçlendirme Projesi 3. Aşaması Başlıyor! İşte Detayları
Millî Eğitim Bakanlığı, özel eğitim okullarının ortaöğretim kademesinde verdiği mesleki eğitimin kalitesini artırmayı hedefleyen "Özel Eğitimde Mesleki Eğitim Güçlendirme Projesi"ni sürdürüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, tarafından başlatılan Özel Eğitimde Mesleki Eğitim Güçlendirme Projesi’nin ilk iki aşaması başarıyla tamamlandı. Şimdi 3. Aşamaya geçiliyor.

Hedef Gruplar Kimler?

Bu projenin hedef grupları arasında, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde depremden etkilenen 11 ilde bulunan özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim meslek liseleri öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri, velileri ve mesleki sektör temsilcileri yer alıyor.

Projenin temel hedefi, bu okulların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek ve mesleki eğitim kalitesini yükseltmek.

Mükemmeliyet Merkezi Modeli

Projenin ilk iki aşamasında, ihtiyaç analizi ve meslek analizi gerçekleştirilmiş ve "İhtiyaç Analizi ve Meslek Analizi Konsolide Raporu" hazırlandı.

Bu aşamada ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim veren özel eğitim okullarının ihtiyaçları ve meslek analizi incelendi.

Ayrıca, bu raporun temelinde "Mükemmeliyet Merkezi Modeli" oluşturulmuş ve bu modelin Malatya Yeşilyurt Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu ve Gaziantep Şahinbey Karataş Özel Eğitim Meslek Okulu'na uygulanması planlandı.

Yeni Meslek Alanları ve Programlar Neler?

Bu dönemde, özel eğitim meslek alanları ve dalları gözden geçirildi ve deprem bölgesindeki iş sektörlerine uygun iki yeni meslek alan ve/veya dal programı geliştirildi. Ayrıca, 18 mevcut program güncellenmiştir. Ayrıca, "Özel Eğitimde Mesleki Eğitim Uygulamaları ve İstihdam" kitabı tamamlandı.

İş Birliği ve Staj Modelleri Neler?

Projede İŞKUR ile iş birliğinde yapılacak. Özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim meslek liseleri öğrencilerinin işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak amacıyla "Okul Sektör İş Birliğine Dayalı Etkili Staj Modeli" geliştirilecek.

Bu kapsamda program kılavuzları ve kazanım videoları hazırlanacak, özel eğitim meslek okullarında ve özel eğitim meslek liselerinde görev yapan 725 meslek-alan öğretmenine yönelik eğitimler düzenlenecektir.